با حکم رئیس سازمان نظام دامپزشکی:
«دکتر حمید رضایی» به عنوان رئیس جدید نظام دامپزشکی استان قزوین منصوب شد
 

حکیم مهر: «دکتر محمدرضا صفری» رئیس سازمان نظام دامپزشکی در حکمی «دکتر حمید رضایی» را به سمت رئیس جدید شورای نظام دامپزشکی استان قزوین منصوب کرد.

به گزارش حکیم مهر، پیش از این دکتر بهمن جاوید لامعی این مسئولیت را بر عهده داشت.

حکیم مهر به نوبه خود این انتصاب را به جناب آقای دکتر رضایی تبریک گفته و برای ایشان توفیق خدمت و موفقیت روزافزون در مسئولیت محوله را آرزومند است.