دوره آموزشی «بررسی آلودگی‌های ناشی از ویروس نیوکاسل»؛ ۲۱ شهریور - ارومیه

تاریخ برگزاری: 98/06/21 روز پنج شنبه ساعت 8:30 صبح

مدرس: دکتر علوی

مهلت ثبت نام: پایان وقت اداری 98/06/20

 ظرفیت کلاس: 40 نفر

مکان: سالن آموزشی نظام دامپزشکی استان آذربایجان غربی

آدرس: ارومیه خیابان والفجر کمی پایین تر از میدان میثم بلوار مخابرات کوچه 9

تلفن: 33387098-044

(جهت استفاده از امتیاز بازآموزی مبلغ 1.000.000 ریال به شماره حساب 0205349298008 بنام آموزش سازمان نظام دامپزشکی کشور نزد بانک ملی با شناسه استان به شماره 13550286 واریز فرمائید.)