اطلاعیه نظام دامپزشکی استان تهران در خصوص موضوع ماده (۵) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

نظام دامپزشکی استان تهران در خصوص موضوع ماده (۵) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی اطلاعیه ای صادر نموده است.

به گزارش حکیم مهر به نقل از روابط عمومی نظام دامپزشکی استان تهران، از شرکت‌های خدمات مشاوره‌ای دامپزشکی برای مکان‌یابی، طراحی و جانمایی تاسیسات مراکز فوق در راستای تحقق امنیت زیستی و سامانه های بهداشتی دعوت به همکاری شده است.