دیدار هیئت ۱۱ نفره سوری از دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران (+تصاویر)
 

دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران ۹ شهریور ماه میزبان ۱۱ نفر از اعضا سندیکای دامپزشکی، نمایندگان مجلس، صنعت داروسازی و مدیران ارشد امور دامپزشکی از کشور سوریه بود.

به گزارش حکیم مهر به نقل از روابط عمومیدانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، از این دیدار یک روزه با هیأت رئیسه و مسؤلین دانشکده دامپزشکی، در سالن شورای دانشکده برگزار شد و در ادامه از سایر بخش های دانشکده و مؤسسه پژوهشی امین آباد بازدید به عمل آمد.

در پایان این نشست، هر دو طرف خواستار همکاری دوجانبه در زمینه علمی پژوهشی و اجرایی رشته دامپزشکی شدند و مقرر شد در آینده نزدیک با انعقاد تفاهم نامه در زمینه‌های مورد بحث همکاری دو جانبه صورت پذیرد .