بر اساس گزارش مشاوران نظام رتبه‌بندی شانگهای:
دانشگاه گِنت بلژیک در رشته علوم دامپزشکی جایگاه نخست جهان را کسب نمود (+پی‌نوشت حکیم مهر)

حکیم مهر: دانشگاه‌های اول دنیا در هر رشته دانشگاهی مشخص شدند.

به گزارش حکیم مهر به نقل از ایسنا، تحلیل و بررسی رتبه‌بندی موضوعی GRAS 2019 که توسط مشاوران نظام رتبه‌بندی شانگهای انجام شده است، به تازگی رتبه‌بندی جدیدی از دانشگاه‌ها را منتشر کرد.

در این رتبه‌بندی که از سال ۲۰۰۹ تاکنون منتشر می‌شود، دانشگاه‌ها در ۵۴ رشته رتبه‌بندی شده‌اند.

در مجموع بیش از ۴ هزار دانشگاه رتبه‌بندی شدند که اولین‌های هر رشته منتشر شدند.

دانشگاه‌های آمریکا برترین جایگاه را کسب کردند و در مجموع در ۳۵ رشته جایگاه نخست را از آن خود کردند.

دانشگاه‌های چین در ۱۱ رشته اول شدند.

بهترین عملکرد دانشگاهی هم مخصوص دانشگاه هاروارد است که ۱۴ رتبه نخست را از آن خود کرد.

در زمینه علوم زیستی و رشته علوم دامپزشکی دانشگاه گِنت (بلژیک) رتبه نخست را کسب نمود.

منبع: یودبلیونیوز

پینوشت حکیم مهر:

گفتنی است پیش از این چندین سال متوالی دانشکده دامپزشکی دانشگاه دیویس کالیفرنیا به عنوان برترین دانشکده دامپزشکی جهان شناخته شده بود.