طرح تحقیقاتی داروی «برکسورف» در دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران تصویب و به اجرا درآمده است

داروی بروکسورف (ماده مؤثره سورفاکتانت) در روز یکشنبه 03/06/1398 توسط معاونت محترم علمی- فناوری ریاست جمهوری رونمایی شد.

به گزارش حکیم مهر به نقل از روابط عمومی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، «دکتر ستاری» در مراسم رونمایی از این محصول اظهار داشتند تولید این دارو با بهره‌گیری از زمینه‌های دامپزشکی بوده است.

شایان ذکر است طرح تحقیقاتی داروی مذکور در دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران تصویب و به اجرا درآمده است که نشان از توان و ضرورت ارتباط بیش از پیش بین این دو حوزه اصلی سلامت کشور (پزشکی و دامپزشکی) دارد که نه تنها در خصوص پیشگیری از زئونوزها (بیماری‌های قابل انتقال بین حیوان و انسان) حائز اهمیت است، بلکه بسیاری از طرح‌های تحقیقاتی حوزه پزشکی ابتدا روی مدل‌های حیوانی باید صورت گیرد و در طرح اخیر دقیقاً مشخص می‌گردد که در تولید داروهای مورد نیاز حوزه پزشکی نیز پژوهشگران دامپزشکی می‌توانند بسیار راهگشا باشند.

بدین‌وسیله ضمن تبریک و تقدیر از اعضای محترم هیأت علمی دانشکده دامپزشکی آقایان «دکتر محمدرضا مخبر دزفولی»، «دکتر محمد مهدی دهقان» و سایر همکاران که مجریان و همکاران این طرح بوده‌اند، این موفقیت را به جامعه دامپزشکی و پزشکی کشور در راستای تحقق شعار «سلامت واحد» نیز تبریک عرض می‌نماییم.