بررسی وضعیت حیوانات بلاصاحب در کشور و چالش‌های پیش رو در برنامه مجله دامپزشکی رادیو سلامت؛ پنجشنبه، ساعت ۱۵ تا ۱۶