عناوین نشست‌های علمی و تخصصی سازمان نظام دامپزشکی در شهریورماه اعلام شد (با امتياز بازآموزی)

ثبت نام فقط از طریق سامانه پرداخت سازمان نظام دامپزشکی (لطفا کلیک فرمائید.)