مژدگانی ۱۰۰ میلیون تومانی برای پیدا کردن توله سگ گم‌شده!


به گزارش حکیم مهر به نقل از خبر فوری، فردی برای پیدا کردن توله سگش، ۱۰۰ میلیون تومان مژدگانی گذاشته است!