تقویم آموزشی واحدهای مجری رشته دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی ابلاغ شد
 

تقویم آموزشی سال تحصیلی ۹۹- ۹۸ واحدهای مجری گروه های علوم پزشکی و دامپزشکی از سوی «دکتر محسن نفر» معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی به روسای واحدهای مراکز استان (دبیران هیات امنای استان ها)، روسای واحدها و مراکز آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی ابلاغ شد.

به گزارش حکیم مهر به نقل از روابط عمومی معاونت علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، برنامه زمانبندی سال تحصیلی ۹۹-۹۸ واحدهای مجری گروه های علوم پزشکی و دامپزشکی در جدول زیر آمده است.