استخدام دکتر دامپزشک به عنوان مسئول فنی در یک شرکت پخش دارو واقع در فریمان

به یک نفر دکتر دامپزشک به عنوان مسئول فنی در یک شرکت پخش دارو در فریمان (استان خراسان رضوی) نیازمندیم.

آدرس ایمیل:  hakimgostaroffice@gmail.com

تاریخ اعلام نیاز: 98/5/17