تمدید پروانه مسئول فنی همکاران داروخانه‌دار که به علت بیماری، مسافرت، کهولت سن و... از مسئول فنی استفاده می‌کردند، به مدت یک سال بلامانع است