برای چندمین بار به علت پس گرفتن امضای استیضاح‌کنندگان، استیضاح حجتی منتفی شد!
 

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفت: استیضاح وزرای کشور و جهاد کشاورزی به دلیل از حد نصاب افتادن امضاها، منتفی شد .

به گزارش حکیم مهر به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، «اسدالله عباسی» با اشاره به تقدیم تقاضای استیضاح وزرای کشور و جهاد کشاورزی به هیات رییسه مجلس، تصریح کرد: تقاضای استیضاح عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور و محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی پس از تقدیم به هیات رئیسه بر اساس آیین نامه داخلی برای بررسی به کمیسیون های شوراها و امور داخلی کشور و همچنین کمیسیون کشاورزی ارجاع داده شد .

وی افزود: پس از برگزاری نشست بررسی این دو تقاضا در کمیسیون های مذکور با حضور وزرا و متقاضیان، در نهایت گزارش بررسی استیضاح به هیات رییسه ارسال شد .

سخنگوی هیات رییسه مجلس گفت: پس از گفتگوهای متقاضیان و وزرا، تعدادی از نمایندگان امضا کننده استیضاح از پاسخ های وزیر مربوطه قانع شدند و لذا امضای خود را پس گرفتند بنابراین با از حد نصاب افتادن امضاها، استیضاح رحمانی فضلی و محمود حجتی منتفی شد.