عضو دامپزشک کمیسیون کشاورزی مجلس:
زمانی جمعیت کشور ۳۶ میلیون نفر و آمار دام کشور بیش از ۱۰۰ میلیون رأس بود؛ امروز با جمعیت ۸۰ میلیون نفری، آمار دام کمتر از ۶۰ میلیون رأس است!

حکیم مهر: عضو دامپزشک کمیسیون کشاورزی مجلس، گفت: کاهش تقاضا در بازار گوشت قرمز به واسطه کاهش توان خرید مردم است.

به گزارش حکیم مهر به نقل از خانه ملت، «دکتر یوسف داودی» عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در خصوص آمار وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر تامین 90 درصد نیاز گوشت قرمز کشور توسط دامداران داخلی، گفت: این آمار صحیح نیست و دارای ایراداتی است که باید در آن تجدید نظر شود.

امکان تامین 90 درصد گوشت قرمز مورد نیاز کشور در داخل وجود ندارد

نماینده مردم سراب در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در مقطعی که کشور 36 میلیون نفر جمعیت داشت آمار دام کشور بیش از یکصد میلیون راس بود، ادامه داد: در حالی که جمعیت کشور بیش از 80 میلیون نفر و آمار دام کمتر 60 میلیون راس است چگونه می‌توانیم به خودکفایی در تامین گوشت قرمز دست پیدا کنیم.

فاصله زیاد کشور با خودکفایی در گوشت قرمز

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه با خودکفایی در تولید گوشت قرمز فاصله بسیار زیادی وجود دارد، عنوان کرد: در مقطعی از زمان که جمعیت دامی کشور بیش از یکصد میلیون راس بود نیز بخشی از نیاز کشور به گوشت قرمز از طریق واردات تامین می‌شد.

جمعیت دامی کشور طی سال‌های اخیر باتوجه به شرایط به نصف کاهش یافته و از سوی دیگر جمعیت انسانی کشور دو برابر شده است

وی با بیان اینکه جمعیت دامی کشور طی سال‌های اخیر باتوجه به شرایط به نصف کاهش یافته و از سوی دیگر جمعیت کشور دو برابر شده است، گقت: با وجود شرایط موجود امکان ندارد به خودکفایی 90 درصدی در تولید گوشت قرمز دست پیدا کرده باشیم، کاهش تقاضا در بازار گوشت قرمز به واسطه کاهش توان خرید مردم است.

سرانه مصرف با آمار تولید گوشت قرمز همخوانی ندارد

عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه سرانه مصرف سالانه گوشت قرمز در برخی از کشورها بیش از 40 کیلوگرم است، ادامه داد: اگر متوسط سرانه مصرف گوشت قرمز در کشور را 20 کیلوگرم در نظر بگیریم با توجه به میزان جمعیت به رقم نجومی دست پیدا می‌کنیم که با میزان تولید داخل همخوانی ندارد و نمی‌توان آن را در داخل کشور تامین کرد.

کمبود گوشت قرمز از طریق واردات تامین شود

نماینده مردم سراب در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه تا زمانی‌ که امکان تامین گوشت قرمز و سفید مورد نیاز کشور در داخل وجود ندارد باید کمبودها را از طریق واردات تامین کنیم، تصریح کرد: باید دولت به هر روشی گوشت مورد نیاز جامعه را با قیمت مناسب در اختیار مصرف کنندگان قرار دهد.

سرانه مصرف گوشت قرمز به کمتر از 10 کیلوگرم رسیده است

عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر با توجه به کاهش قدرت خرید مردم سرانه مصرف گوشت قرمز کشور به زیر 10 کیلوگرم در سال رسیده است.