با حکم رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات:
«دکتر امیر اقبال خواجه رحیمی» به عنوان سرپرست دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات منصوب شد

حکیم مهر: با حکمی از سوی «دکتر رضا مسعودی» رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، «دکتر امیر اقبال خواجه رحیمی» به عنوان سرپرست دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی این واحد دانشگاهی معرفی و منصوب شد.

به گزارش حکیم مهر به نقل از روابط عمومی واحد علوم و تحقیقات، در بخشی از متن این حکم خطاب به دکتر خواجه رحیمی آمده است؛ «با عنایت به مراتب تعهد و تخصص جناب‌عالی، به موجب این ابلاغ به عنوان سرپرست دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی منصوب می‌شوید.»

گفتنی است رئیس واحد علوم و تحقیقات در نامه ای جداگانه ضمن تشکر از تلاش‌های «دکتر احمد اصغری» رئیس پیشین دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی واحد علوم و تحقیقات، برای وی آرزوی تندرستی و موفقیت‌های گرانمایه کرد.