اقدامات دامپزشکی در رخداد اخیر اکتیمای شتر در خراسان شمالی

در پی گزارش بروز اکتیما در شترها و دام های سبک روستای باران آباد شهرستان مانه و سملقان، اکیپ اعزامی دامپزشکی استان اقدامات درمانی، بهداشتی و آموزشی لازم را در منطقه به اجرا درآورد.

به گزارش حکیم مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل دامپزشکی خراسان شمالی، کارشناس مسئول بررسی و مبارزه با بیماری های دامی این اداره کل گفت: در بررسی میدانی مشاهده شد که به جز چند شتر، تعدادی از بره ها و بزغاله ها هم درگیر بیماری شده بودند و ضایعات پرولیفراتیو در لب ها، لثه ها و حفره دهانی و زبان آن ها مشهود بود که تدابیر درمانی و بهداشتی لازم انجام شد.

«دکتر احمد برات پور» با اشاره به این که هیچ موردی از تلفات دام در اثر این عارضه رخ نداده است، افزود: واکسن بهادار برای پیشگیری از این بیماری در مراکز بخش خصوصی دامپزشکی استان موجود است و دامداران می توانند برای تهیه و استفاده آن، با این واحدها هماهنگی داشته باشند؛ هم چنین از آن جایی که این بیماری جزو زئونوزها یا بیماری های مشترک و قابل انتقال از دام به انسان دسته بندی می شود و می تواند جراحات و ضایعاتی در افراد ایجاد کند، توصیه می شود از تماس با ضایعات بیماری در دام ها خودداری کنند و هنگام شیردوشی هم از دستکش استفاده شود.

وی خاطرنشان کرد: سال گذشته نیز مواردی از این بیماری در واحدهای اطراف مشاهده شد که با اقدامات سریع درمانی و پیشگیرانه، کنترل و از سرایت آن به دیگر واحدها و مناطق، جلوگیری شد.

وی کاهش وزن دام در اثر دشواری تغذیه و افزایش احتمال بروز عوارض ثانویه ازجمله میاز را از تبعات این بیماری در صورت کنترل نشدن آن ذکر کرد.