هشدار سازمان دامپزشکی درخصوص تشدید مراقبت‌های بهداشتی برای پیشگیری از بیماری KHV در کپورماهیان


دفتر بهداشت و مدیریت بیماریهای آبزیان سازمان دامپزشکی کشور طی صدور اطلاعیه ایی عنوان کرد باتوجه به رخداد تلفات گسترده در ماهيان گرمابي پرورشي رودخانه هاي دجله و فرات در كشور عراق كليه شاغلين صنعت پرورش ماهيان گرمابي اصول بهداشتي و امنيت زيستي را رعایت کنند.

به گزارش حکیم مهر به نقل از روابط عمومی سازمان دامپزشکی کشور، نظر به رخداد تلفات گسترده در ماهيان گرمابي پرورشي رودخانه هاي دجله و فرات در كشور عراق و گزارش سازمان جهاني بهداشت دام مبني بر تاييد وقوع بيماري ويروسي KHV بعنوان عامل تلفات كه از دسته بيماريهاي خطرناك و اخطاركردني مي باشد و با توجه به اطلاعيه قبلي سازمان دامپزشكي كشور ،ضروري است كليه شاغلين صنعت پرورش ماهيان گرمابي به منظور پيشگيري از ورود احتمالي عامل بيماريزا ،اصول بهداشتي و امنيت زيستي را تحت نظارت مسئول فني بهداشتي در مزرعه برقرار و رعايت نموده و هرگونه بروز علايم بيماري و وقوع تلفات مشكوك را بلافاصله به ادارات دامپزشكي اطلاع رساني نمايند.

در اين راستا سازمان دامپزشكي كشور طرح اضطراري مقابله با بيماري KHV را تدوين و جهت اجرا به ادارات دامپزشكي ابلاغ نموده و آمادگي كامل جهت بررسي هرگونه تلفات مشكوك را دارد.

خوشبختانه تاكنون وقوع اين بيماري در كشور گزارش نشده و برنامه مراقبت بيماري در سطح مراكز تكثير و پرورش كشور توسط سازمان دامپزشكي در حال اجرا است.

از آنجا كه اين بيماري وابسته به دما بوده و با گرم شدن دماي آب (در محدوده 17 الي 28 درجه سانتيگراد) احتمال وقوع ان افزايش مي يابد،با نزديك شدن به فصل بهار، مراقبت هاي بهداشتي بايد تشديد گردد.