نخستین فعالیت صنفی اعضای منتخب شورای نظام دامپزشکی استان کردستان/ عزم جدی برای احقاق حقوق مسئولین فنی بهداشتی
 

صبح امروز پیرو دستور «اکبر جوهری» دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کردستان، تعدادی از منتخبین جدید شورای نظام دامپزشکی استان کردستان شامل «دکتر سید معروف محمدی»، «دکتر صباح کریمیان»، «دکتر پویا علی محمد زاده»، «نوشین گلمحمدی» و اعضای هیئت مدیره انجمن صنفی مسئولین فنی بهداشتی دامپزشکی استان کردستان شامل «دکتر کامروز کابلی» رییس انجمن و «دکتر شاهین محمدی» با معاون دادستان استان کردستان در امور عامه دیدار و گفتگو کردند.

در ابتدای این نشست، «دکتر کامروز کابلی» رئیس انجمن ضمن تقدیر از حمایت های دادستان کردستان به تشریح عملکرد مسئولین فنی بهداشتی دامپزشکی پرداخت .

وی خواستار حمایت دادستانی شد و با ابراز اینکه همکاران ما به شدت تحت فشار هستند،  گفت: با توجه به حساسیت کار، باید امنیت شغلی همکاران را تضمین کنیم .

«دکتر پویا علی محمدزاده» در ادامه اظهار داشت: تا زمانی که حقوق مسئولین فنی و بهداشتی مستقیما توسط کارفرما پرداخت شود و مسئولین فنی استقلال مالی و امنیت شغلی مناسبی نداشته باشند، نظارت بهداشتی با مشکل مواجه خواهد شد .

وی تصریح کرد: بهتر است که حقوق مسئولین فنی و ناظرین بهداشتی از عوارض تولید پرداخت گردد یا اینکه مقدماتی فراهم گردد تا حقوق مسئولین فنی از منابع نظام سلامت پرداخت گردد .

عضو منتخب شورای نظام دامپزشکی استان کردستان افزود: مسئولین فنی در صورت اخراج توسط کارفرما جهت احقاق حق خود می بایست یک پروسه طولانی را در اداره کار بگذرانند؛ حتی دیده شده که رسیدگی به پرونده مسئولین فنی در اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و حصول نتیجه، یک سال طول کشیده است .

علی محمدزاده خاطرنشان کرد: پیشنهاد می گردد با هماهنگی های لازم با دستگاه های ذی­ربط، رسیدگی به پرونده شکایات مسئولین فنی و صدور رای در اسرع وقت انجام گیرد .

در ادامه، «دکتر شاهین محمدی» عضو هیئت مدیره انجمن ضمن بیان سختی ها و دشواری های کار مسئولین فنی بهداشتی خواهان تقویت این قشر شد .

وی افزود : حذف بسیاری از محموله های آلوده که با ارزش مالی فراوانی همراه است، بسیار برای مسئولین فنی بهداشتی مخاطره آمیز است و ممکن است منجر به اخراج مسئول فنی بهداشتی شود .

«دکتر صباح کریمیان» در این جلسە با تشریح نقش و اهمیت فعالیت مسئولین فنی بهداشتی در ارتقای بهداشت سفرە ی خانوارها و بەتبع آن سلامت جامعە، خواستار حمایت های دادستانی محترم استان کردستان در امور عامە، از مسئولین فنی بهداشتی شد .

وی با اشارە بە توان بالای هیئت بدوی نظام دامپزشکی، خواهان مساعدت های دادستانی محترم استان کردستان در خصوص ارجاع پروندەهای حقوقی صنفی مرتبط با دامپزشکی بە هیئت مذکور شد .

در ادامه «دکتر سید معروف محمدی» عضو منتخب شورای نظام دامپزشکی استان کردستان گفت  :با توجه به وجود نهادی حقوقی به نام هیئت بدوی و تجدید نظر در مورد دعاوی و تخلفات صنفی، درخواست گردید پرونده های مربوطه جهت سرعت و دقت بالاتر در پیگیری و حصول نتیجه به این هیئت‌ها ارجاع گردد .

« حامد صادقی» معاون دادستان استان کردستان در امور عامه ضمن خیر مقدم به اعضای منتخب شورای نظام دامپزشکی و هیئت مدیره انجمن صنفی مسئولین فنی بهداشتی دامپزشکی، از زحمات همکاران تقدیر کرد.

وی ضمن اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری در خصوص منافع مردم در امور عامه و اهمیت آن، گفت: فعالیت مسئولین فنی بهداشتی مصداق بارز منافع عامه می باشد و به شدت از شما حمایت می کنیم .

معاون دادستان استان کردستان افزود : خواهان حضور در جلسات کمیته هماهنگی هستیم تا از نزدیک شاهد ماجرا و قضایا باشیم؛ مطمئن باشید پشتیبان شما هستیم .

در پایان یک نسخه از آئین نامه رسیدگی به تخلفات صنفی دامپزشکی به معاون محترم دادستان استان کردستان تحویل داده شد .