انتصاب «دکتر شمسعلی هادی‌زاده معلم» به عنوان عضو کمیته مشورتی رئیس سازمان دامپزشکی کشور
 

با حکم رئیس سازمان دامپزشکی کشور، «دکتر شمسعلی هادی زاده معلم» به عنوان عضو کمیته مشورتی رئیس سازمان دامپزشکی کشور منصوب شد.

به گزارش حکیم مهر به نقل از روابط عمومی سازمان نظام دامپزشکی، متن حکم صادره به شرح زیر است: