پایان نظرسنجی حکیم مهر از مسئولین فنی بهداشتی دامپزشکی:
بیش از ۸۶ درصد از مسئولین فنی بهداشتی دامپزشکی، حقوق و مزایایی کمتر از تعرفه مصوب دریافت می‌کنند! (+پی‌نوشت حکیم مهر)
 

حکیم مهر: نظرسنجی حکیم مهر از مسئولین فنی بهداشتی دامپزشکی با عنوان «آیا حقوق و مزایای دریافتی شما مطابق تعرفه مصوب می‌باشد؟» با شرکت ۶۶۶ نفر پایان یافت.

بر اساس نتایج این نظرسنجی، 86.6 درصد از شرکت کنندگان در نظرسنجی اعلام داشتند که حقوق و مزایای دریافتی آنها بر اساس ماده 18 آیین نامه نظارت بهداشتی دامپزشکی و مطابق تعرفه اعلام شده پرداخت نمی شود و تنها 13.3 آنها اعلام کردند که حقوق و مزایایی طبق تعرفه دریافت می کنند.
 

 

گفتنی است، آخرین بازنگری دستورالعمل اجرایی ماده 19 آیین نامه اجرایی نظارت بهداشتی دامپزشکی، از فروردین ماه سال گذشته از سوی سازمان دامپزشکی کشور ابلاغ و اجرا شده است .

هر چند که در حال حاضر تقریباً همه قراردادهای مسئولین فنی بهداشتی با کارفرمایان بر اساس دستورالعمل فوق منعقد می گردد و ظاهراً همه چیز بر وفق مراد است، ولی با توجه به نتایج نظرسنجی انجام شده به نظر می رسد قوانین کنونی نتوانسته است جوابگوی حل مشکلات این همکاران و پرداخت حقوق و مزایای ایشان بر اساس تعرفه های اعلامی باشد. با کمال تاسف باید متذکر شد که یکی از دلایل اصلی کاستی های دستورالعمل ابلاغی و ناکامی آن در تامین حقوق همکاران، نادیده گرفتن منافع صنفی از سوی برخی افراد در سازمان دامپزشکی و انجمن های صنفی مسئولین فنی بهداشتی دخیل در تدوین این دستورالعمل بوده است.

افزایش بی رویه تعداد دانش آموختگان رشته دامپزشکی و احساس عدم امنیت شغلی موجب گردیده است، بخش زیادی از مسئولین فنی بهداشتی به انعقاد دو قرارداد رسمی و غیررسمی با کارفرما تن داده و از دریافت بخشی از حقوق قانونی خود چشم پوشی نمایند.

در عین حال، باید اذعان داشت که تعدادی از انجمن های صنفی مسئولین فنی بهداشتی در استان های کشور توانسته اند علیرغم کاستی های موجود، با نظارت کافی بر اجرای این دستورالعمل، از حقوق صنفی همکاران به خوبی دفاع و محافظت نمایند. سعی خواهیم کرد در روزهای آینده، راهکارهای جلوگیری از تضییع حقوق مسئولین فنی بهداشتی را از طریق گفتگو با مسئولین این انجمن ها، بیشتر مورد بحث و بررسی قرار دهیم.