چابهار برای هفتمین بار میزبان بیماری لکه‌سفید میگو شد/ معدوم‌سازی محموله استخر آلودهمعاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی از شناسایی بیماری لکه سفید میگو در منطقه گواتر چابهار خبر داد و گفت: به دلیل وجود سیستم قوی رصد و پایش دامپزشکی در این زمینه هیچ مشکلی وجود ندارد.

به گزارش حکیم مهر به نقل از ایسنا، «دکتر علی‌صفر ماکنعلی» اظهار کرد: در گواتر چابهار در استان سیستان و بلوچستان در یک استخر ۱.۱ هکتاری یک مورد گزارش بالینی بیماری لکه سفید میگو در سیستم رصد و پایش دامپزشکی شناسایی و گزارش شده است که کارشناسان دامپزشکی نسبت به معدوم‌سازی محموله این استخر اقدام کرده‌اند و هم اکنون مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

وی با بیان اینکه در منطقه گواتر ۹۰۰ استخر پرورش میگو وجود دارد، افزود: مکانیزم شناسایی و مهاری که برای کنترل و مقابله با این بیماری وجود دارد به گونه‌ای است که به صورت نقطه‌ای لکه سفید شیوع یافته و به سرعت شناسایی و معدوم می‌شود که نشانه پویایی سازمان دامپزشکی به عنوان نهاد ناظر است. اما اگر ۵۰ استخر یا ۱۰۰ استخر به صورت ناگهانی درگیر این بیماری و تلفات ناشی از آن می‌شدند به معنی نبود سیستم منسجم و قوی در سازمان دامپزشکی است. اما در چنین شرایطی که به محض شیوع و شناسایی در یک استخر عملیات مقابله و معدوم سازی انجام می‌شود، بیانگر وجود یک سیستم بسیار قوی مانیتورینگ و مبارزه با این بیماری است.

به گزارش ایسنا، برخی از مدیران منطقه‌ای دامپزشکی این مسئله را انکار کردند و برخی از مدیران سازمان دامپزشکی نیز اعلام کردند که حتی فصل پرورش میگو فرا نرسیده چه رسد به بیماری و برخی دیگر نیز به این مسئله اشاره کردند که به تلفات موردی در استخرهای پرورش میگو مشکوک شده و آزمایشاتی گرفته‌اند که البته هنوز نتیجه آن مشخص نیست.

باید گفت این بیماری طی سال گذشته در ۱۴ استخر پرورش میگو گواتر چابهار شیوع یافت که با توجه به شناسایی این بیماری در این منطقه طی سال جاری، سایت پرورش میگو گواتر چابهار برای هفتمین سال میزبان این بیماری است که پنج سال آن به صورت متوالی بوده و در این میان تولیدات زیادی معدوم و پرورش‌دهندگان متضرر شده‌اند.