کارگاه آموزشی «آلوپسی و مو ریزی در سگ‌ها و گربه‌ها»؛ ۲۴ اسفند - تهران