دومین همایش ملی ماهیان زینتی ایران؛ ۲۹ و ۳۰ بهمن - محلات