سخنرانی با عنوان «مروری بر طاعون اسب‌ها یک بیماری اگزوتیک»؛ ۱۸ و ۱۹ بهمن ماه ۹۶ - اهواز


سخنران: «دکتر محمدرضا اصلانی»، استاد بخش بیماری های داخلی دام های بزرگ، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد