درمان خوتکای زخمی در یک درمانگاه تخصصی دامپزشکی در گناوهرئیس اداره حفاظت محیط زیست گناوه گفت: یک دوستدار محیط زیست در این شهرستان یک اردک از نژاد خوتکا را که در مسیر بندر ریگ به گناوه در آبگیر اطراف مزارع پرورش میگوی روستای عرش زخمی شده بود، نجات و به این اداره تحویل داد.

به گزارش حکیم مهر به نقل از ایرنا، «محمد تولیده» افزود: این دوستدار محیط زیست که با این اداره همکاری می‌کند این پرنده را در وضعیت وخیمی برای مداوا به محیط زیست تحویل داد.

وی گفت: این اردک پس از مداوا در درمانگاه تخصصی دامپزشکی بهبود و پس از تایید سلامتی در طبیعت رهاسازی شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست گناوه اظهارکرد: خوتکا نوعی ماکیان از خانواده اردک است که جثه بسار کوچکی دارد و از پرندگان بومی مناطق قاره آسیا و اروپاست که با شروع فصل سرما به سمت جنوب این قاره مهاجرت می‌کنند.

وی گفت: این پرنده در دسته‌های کوچک و بزرگ به سرعت پرواز و در فصل سرما و پاییز به مرداب انزلی نیز مهاجرت می‌کنند.