کارگاه آموزشی «لنگش در دام‌های کوچک، با نگاهی اختصاصی به مشکلات زانو»؛ 3 شهریور - تهران