پلمپ یک واحد متخلف پرورش ماهی سردآبی در محور هراز
 
 

یک واحد پرورش ماهی سردآبی متخلف در محور هراز توسط بازرسان و کارشناسان بهداشتی دامپزشکی آمل پلمپ شد.

به گزارش حکیم مهر به نقل از سفیر هراز، در بازدید واحدهای پرورش ماهی سردآبی محور هراز از سوی اداره دامپزشکی شهرستان آمل یک واحدهای پرورش ماهی سردآبی متخلف توسط بازرسان و کارشناسان بهداشتی پلمپ شد.

یکی از کارشناسان دامپزشکی آمل علت پلمب این واحد پرورش ماهی را نداشتن پروانه بهداشتی دامپزشکی و حمل و نقل غیرمجاز تخم اعلام کرد و گفت: این واحد متخلف بارها توسط دامپزشکی اخطارهای کتبی دریافت کرد اما با توجه به تعهدات مکرر و عدم توجه به توصیه‌های دامپزشکی، براساس قوانین سازمان دامپزشکی کشور این واحد پلمپ و از ادامه فعالیت آن جلوگیری شد.