تست تب مالت 30 درصد کارکنان اداره کل دامپزشکی استان خراسان شمالی مثبت است

تست تب مالت 30 درصد از کارکنان اداره کل دامپزشکی استان مثبت است.

رئیس اداره برنامه و بودجه اداره کل دامپزشکی خراسان شمالی با اعلام این خبر گفت: وظایف و فعالیت های دامپزشکی استان در شرایط بسیار سخت و مخاطره آمیزی انجام می شود، بنابراین کارکنان این نهاد در مواجهه مستقیم با انواع بیماری های عفونی مشترک بین انسان و دام قرار دارند.

دکتر «اسدی» با بیان این که هم اکنون حدود 60 درصد بیماری های انسانی ناشی از بروز بیماری در جمعیت دام و طیور است، اظهارداشت: انجام پروژه های دامپزشکی با کیفیت و کمیت مناسب و برابر پروتکل مبارزه با بیماری های دامی به طور قطع، موجب ارتقای بهداشت و سلامت جامعه می شود.

وی به 11 پست دامپزشکی استان که در دور افتاده ترین نقاط محروم و مرزی استان قرار دارد، اشاره کرد.