پل‌های عابر پیاده مخصوص حیوانات! (+تصاویر)

پل هایی برای عبور حیوانات؛ در بسیاری از کشورها پل هایی برای حیوانات در نظر گرفته شده که بدون اینکه از محیط زندگیشان خارج شوند و به محیط گیج کننده و خطرناک جاده ها وارد شوند، بتوانند از آن عبور کنند.

به گزارش پارسینه، یکی از ناراحت کننده ترین لحظه های سفر برای ما، لحظه ای باشد که جسد حیوانی که می خواسته از جاده عبور کند و به ماشین ها برخورد کرده را گوشه جاده می بینیم. دیدن این صحنه می تواند هر کسی را برای چند لحظه به فکر فرو ببرد. در برخی کشورها برای جلوگیری از بروز این اتفاق، پل هایی برای عبور حیوانات درست کرده اند. 

آلمان

آلمان

آمریکا. پل هایی برای عبورحیوانات

آمریکا. پل هایی برای عبورحیوانات

آمریکا

آمریکا

آمریکا

آمریکا

آمریکا. پل هایی برای عبورحیوانات

آمریکا. پل هایی برای عبورحیوانات

بلژیک. پل هایی برای عبورحیوانات

بلژیک. پل هایی برای عبورحیوانات

کانادا

کانادا

کانادا. پل هایی برای عبورحیوانات

کانادا. پل هایی برای عبورحیوانات

پلی برای عبورحیوانات

پلی برای عبورحیوانات

هلند. پل هایی برای عبورحیوانات

هلند. پل هایی برای عبورحیوانات