سیزدهمین همایش بین‌المللی سم‌شناسی ایران 22 تا 24 اردیبهشت 94 در ارومیه برگزار می‌شود (+اسامی سخنرانان مدعو)

اسامی مهمانان مدعو سیزدهمین همایش بین­المللی سم شناسی ایران

 

1-    پروفسور جلال پور احمد (دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی) تهران ایران

(موضوع سخنرانی: ارتباطی بین سم‌شناسی ‌پایه وکشف داروی جدید ضد سرطان)

 

 

 

2-    پروفسور مهدی بلالی مود (دانشگاه علوم پزشکی مشهد) مشهد- ایران

(موضوع سخنرانی: پیشرفت‌های درمان مسمومیت ‌با ارگانوفسفورها)

 

 

 

3-    دکتر محمود قاضی خوانساری (دانشگاه علوم پزشکی تهران) تهران - ایران

 (موضوع سخنرانی: اثرات عصبی - رفتاری نانونقره بر فرزندان بالغ نر)

 

 

 

4-    دکتر رضا افشاری (دانشگاه علوم پزشکی مشهد) مشهدایران

(موضوع سخنرانی: مسمومیت با اپیئوییدها در آسیا)

 

 

 

 

5-    دکتر حسین حسنیان مقدم (دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی) تهران ایران

(موضوع سخنرانی: اهمیت مورد‌یابی در مدیریت همه‌گیری: درس‌هایی که آموخته‌ایم)

 

 

 

6-   پروفسور یوحانا فینک-گرملز (دانشگاه اوترخت، اوترخت، هلند)

(موضوع سخنرانی: تخمین خطر مایکوتوکسین‌ها در زنجیره غذایی)

 

 

 

 

7-    پروفسور احمد باشاران (دانشگاه حاجت‌تپه، آنکارا، ترکیه)

(موضوع سخنرانی: اثرات سوء محصولات گیاهی)

 

 

 

 

8-    پروفسور نورشن باشاران (دانشگاه حاجت‌تپه، آنکارا، ترکیه)

(موضوع سخنرانی: اهمیت زیست‌پایش (بیومونیتورینگ) آسیب DNA درکارگران با شرایط کاری متفاوت)

 

 

 

 

 ورود به وبسایت همایش