آزمایشگاه مرکزی اداره کل دامپزشکی استان خراسان شمالی عنوان آزمایشگاه برتر ادارات کل دامپزشکی کشور را کسب کرد

 

آزمایشگاه مرکزی اداره کل دامپزشکی استان خراسان شمالی حائز رتبه برتر از سوی سازمان دامپزشکی کشور شد.

به دنبال ارزیابی عملکرد آزمایشگاه های ادارات کل دامپزشکی استان ها بر روی نمونه های مرجع کنترل کیفی مواد غذایی که در آبان ماه 93 در سازمان دامپزشکی کشور صورت پذیرفت، آزمایشگاه مرکزی اداره کل دامپزشکی خراسان شمالی توانست با کسب حداکثر امتیاز در جایگاه برتر قرار گیرد.

اداره کل دامپزشکی خراسان شمالی با دارا بودن یک آزمایشگاه مرکزی در مرکز استان و آزمایشگاه PCR در شهرستان شیروان با 2 دامپزشک متخصص میکروبیولوژی و بهداشت مواد غذایی و نیز یک دکتر دامپزشک و 4 کارشناس آزمایشگاه مجموعه خدمات آزمایشگاهی را برای تولید کنندگان، بهره برداران و دامداران به نحو مطلوبی ارائه می دهند.

بدنبال کسب رتبه برتر آزمایشگاه مرکزی در جلسه شورای اداری از دکتر مهیار شریفان با اهداء لوح تقدیر از سوی مدیرکل دامپزشکی استان خراسان شمالی تجلیل بعمل آمد.