انتصاب «دکتر مجید غلامپور» به عنوان سرپرست اداره دامپزشکی شهرستان آمل

طی حکمی از سوی مدیر کل دامپزشکی استان مازندران سرپرست جدید اداره دامپزشکی شهرستان آمل منصوب گردید.

دکتر مجید مختاری بر اساس این حکم دکتر مجید غلامپور را بعنوان سرپرست جدید معرفی و از دکتر حسین نظری در طول تصدی این سمت تقدیر نمود.

دکتر مختاری در بخشی از این حکم آورده:

جناب آقای دکتر مجید غلامپور، با توجه به سوابق ، تجارب و عملکرد مفید ، جنابعالی به موجب این حکم به سمت سرپرست اداره دامپزشکی شهرستان آمل منصوب می شوید. امید است با اتکال به خداوند متعال و در چارچوب وظایف مصوب در راستای تحقق اهداف و آرمان های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با بهره مندی از ظرفیت و توانمدیهای همکاران محترم در انجام سایر امورات محوله و رعایت اصل اعتدال گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید در خدمت به نظام مقدس موفق و موید باشید.

لازم بذکر است دکتر غلامپور پیش از این رئیس اداره دامپزشکی شهرستان نور بوده که با حکم مدیر کل دامپزشکی استان مازندران سرپرست اداره دامپزشکی شهرستان آمل منصوب شد .