رییس سازمان دامپزشکی کشور:بیماری میاز در کشور به خوبی کنترل شده است
 
 
 
اهواز -ایرنا:رییس سازمان دامپزشکی کشور گفت: بیماری میاز در کشور کنترل شده است و گزارشات دامپزشکی از مناطق مختلف کشور درزمینه وجود مگس مولد لارو ناقل این بیماری در حداقل است.
 
دکترˈ محسن دستور ˈ در گفت وگو با خبرنگا ران دراهواز افزود: سازمان دامپزشکی و اداره کل دامپزشکی خوزستان اقدامات بسیار خوبی در مقابله با این بیماری انجام داد و اقدامات احتیاطی وکنترلی دراین زمینه خوشبختانه موفق بود.
وی اضافه کرد: از سال 74 که اولین نشانه های بیماری میاز را در خوزستان دیدیم ، دامپزشکی اقدامات بسیار موثری درکنترل این بیماری انجام داد و آموزش ها که بخش مهمی از عملیات مبارزه بودباعث شد که بیماری را در حد کنترل شده ای داشته باشیم.
رییس سازمان دامپزشکی کشور دربخش دیگری از این گفت وگو با اشاره به راه اندازی سامانه مراقبت بیماریهای طیور اظهار داشت:دراین سامانه تاکنون 26هزار واحد طیور درسطح کشور ثبت شده است.
دکتر دستور ادامه داد: درسال جاری همچنین برنامه پایش بیماری فوق حاد طیور را اجرا کردیم که طی آن تمام استانهای کشور پایش شدند و از یکهزارو 300واحد مرغداری 18هزار نمونه گرفته شد.
وی توضیح داد: ازمجموع این واحدها318واحد مولد مرغ مادر،533واحد مولد مرغ تخمگذاروبقیه سایر طیور بودند وازسویی یکهزارو 300واحد صنعتی و خانگی نیز تحت پوشش طرح قرار گرفتند.
وی گفت: در مجموع پایش نشان داد که در بحث آنفلوآنزای فوق حاد طیورنتایج منفی بوده واین نتیجه با توجه به درپیش بودن زمستان و فصل مهاجرت پرندگان وحشی مهاجر خوشحال کننده است.
این مقام مسوول به کاهش کانون های تب برفکی وتب کریمه کنگو در کشوردر مقایسه با سال گذشته اشاره کرد وافزود: سازمان دامپزشکی طرح توسعه تولید وعرضه مرغ سبز را دنبال می کند .در حال حاضر این محصول در 12استان کشور در حال تولید است وبیش از 80واحد تولید کننده مرغ وارد این فعالیت شده اند.
وی استقبال مردم از این فراورده گوشت سفید که روند تولید آن کاملا عاری از آنتی بیوتیک است را خوب ارزیابی کرد وگفت: خوشبختانه با توجه به استقبال ، تولید کنندگان مشکل چندانی در عرضه وبازاریابی مرغ سبز ندارند.