سمپوزیوم یک روزه با عنوان مگس‌های عامل میازیس برگزار شد
حکیم مهر - سمپوزیوم یک روزه با عنوان مگس‌های عامل میازیس، تهدیدی برای حیات وحش ایران در موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور برگزار شد.
دکتر کنارکوهی گفت : شیوع بیماری میاز در سایت کرخه که توسط هجوم مگس میاز به گوزن‌های زرد رخ داده، در حال حاضر مهار شده است. این مگس در مدت سه روز باعث مرگ جانور میزبان می‌شود. 
مدیر کل دامپزشکی خوزستان افزود : در این سمپوزیوم که با تأکید بر تلفات اخیر گوزن زرد ایران در پارک ملی کرخه برگزار شد، مطالبی پیرامون وضعیت حیات وحش ایران، تاریخچه مدیریت گوزن زرد ایرانی در کشور و نتایج حاصل از مطالعات انجام شده در مورد مگس‌های عامل میازیس در منطقه کرخه ارائه شد.
دکتر کنارکوهی در ادامه گفت : در این نشست، بررسی مباحثی پیرامون اقدامات  دامپزشکی صورت گرفته برای کنترل و درمان میازیس گوزن‌ها، نحوه تشخیص و درمان بیماری و علت وقوع آن در کرخه صورت گرفت.
وی همچنین عنوان کرد: شیوع بیماری میاز در سایت کرخه که توسط هجوم مگس میاز به گوزن‌های زرد رخ داده، در حال حاضر مهار شده  است. این مگس که عامل شیوع بیماری به نام «میازیس» در جانوران است در این زیستگاه بخش سر و گردن حیوان را مورد هدف قرار داده است. مگس میاز در مدت سه روز باعث مرگ جانور میزبان می‌شود
این سمپوزیوم با حضور جمعی از صاحب نظران و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی برگزار شد.