آرشیو نظرسنجی
به نظر شما بهترین ترکیب شوراهای استانی سازمان نظام دامپزشکی کدام است؟
اکثریت بخش خصوصی
57.42%
اکثریت بخش دولتی
4.03%
ترکیبی از بخش خصوصی و بخش دولتی
38.56%
تعداد کل آراء : 472

ادامه