کد خبر: ۵۸۱۸۴
تعداد نظرات: ۲۰ نظر
به بهانه انتخابات شورای مرکزی سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران:
این مصوبه فقط به نفع دارندگان فعلی پروانه بوده و سد راه جوانانی می‌شود که با انگیزه زیاد به فرا گرفتن علم دامپزشکی پرداخته‌اند و تنها راه اشتغال آنها پذیرفتن مسئولیت فنی بهداشتی و یا کار سیاه خواهد بود ...
 

به بهانه انتخابات شورای مرکزی سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران

۵ پیشنهاد برای اصلاح مواد قانونی سازمان نظام دامپزشکی

دکتر علی بشری معافی

با تشکیل مجمع عمومی سازمان نظام دامپزشکی، برای چندمین بار اعضای انتخابی شورای مرکزی سازمان نظام دامپزشکی برگزیده شدهاند. در سالهای دور کارشناسان سازمان دامپزشکی کشور و در رأس آنها آقای دکتر مطلبی تلاشی وافر برای تصویب قانون تاسیس سازمان نظام دامپزشکی داشتند و در نهایت در سال 1376 قانون نظام (قانون تأسیس) به تصویب رسید. به همین مناسبت در همان سال جشن مفصلی در محل جامعه دامپزشکان برگزار شد. همه دامپزشکان اعم از خصوصی و دولتی از دستیابی به قانونی که آنها را در مقابل آراء غیر کارشناسی دادگاهها محفوظ میداشت شادمان بودند. در این مراسم یکی از اساتید بازنشسته گروه دامپروری دانشکده دامپزشکی تهران پشت تریبون رفت و ضمن قدردانی از زحمات سازمان دامپزشکی کشور، ایراداتی به قانون گرفت، از جمله آنکه این قانون غیر دموکراتیک است و گواه آنکه، تعداد معتنابهی از اعضاء شورای مرکزی انتصابی هستند یا نقش وزیر در تعیین رئیس سازمان نظام مغایر عرف خصوصیسازی است. آقای دکتر مطلبی که به نهایت نیک سخن میگویند پاسخی در خور دادند و در همهمه هیجان تصویب قانونی که پیشتر فقط پزشکان از آن بهره برده بودند، صحبتهای آن استاد قدیمی به فراموشی سپرده شد. اما اینک با حضور اعضاء جدید شورا و مشکلاتی که برای نسل جدید دامپزشکی رخ داده و نیز گذشت بیش از 20 سال، به دلایل زیر لازم است در مواد قانونی نظام  اصلاحاتی صورت پذیرد. جهت مزید استحضار در بند 4 ماده 9 قانون تأسیس نظام نحوه اصلاح یا تغییر پیشبینی شده است:

1) پیشنهاد اصلاحات در ماده 5 قانون تأسیس نظام

الف) با ادغام 2 وزارتخانه جهاد سازندگی و کشاورزی، دیگر نیازی به 2 نمایندهی وزیر نیست و یک نمایندهی وزیر کفایت میکند.

ب) تعداد بسیار کمی از دانشآموختگان دامپزشکی در وزارت بهداشت، نیروهای مسلح و سازمان حفاظت محیط زیست کار میکنند، بنابراین لزومی ندارد نمایندهی دائمی داشته باشند و میتوان آنها را حسب مورد دعوت کرد. این در حالی است که سازمان دامپزشکی با هزاران شاغل تنها یک نماینده دارد.

پ) با وجود رئیس سازمان دامپرشکی و نماینده شخص وزیر ضرورتی به حضور نماینده رئیس موسسه رازی که میتواند به نوعی نماینده وزیر باشد نیست.

ت) کاهش اعضاء انتصابی و افزایش اعضاء انتخابی سبب چالاکی بیشتر سازمان نظام به خاطر مشارکت بیشتر بخش خصوصی خواهد شد.

2) پیشنهاد اصلاحات در ماده 7 قانون تأسیس نظام

نص صریح ماده 7 قانون تأسیس نظام در انتخاب یک نفر از سه نفر اعضای شورای مرکزی به عنوان رئیس نطام  در گزینش واقعی ریاست نظام اعمال محدودیت میکند (هر چند در گذشته عموم وزراء به آراء شورای مرکزی احترام گذاشته و حکم ریاست را برای دارنده بالاترین رأی مرقوم میداشتند)، اما در سالهای اخیر برخی از وزراء محترم با استفاده از ظرفیت ماده 7، رئیس سازمان نظام را از بین منصوبان خود برگزیدند و عملاً آرای اعضاء انتخابی را بیاثر کردند. در این حالت ممکن است کسی به ریاست نظام برگزیده شود که سابقه حتی یک روز فعالیت در بخش دامپزشکی نداشته باشد.

3) پیشنهاد اصلاحات در ماده 9 قانون تأسیس نظام

شوراهای مرکزی در طول سالها فعالیت، حسب وظایف محوله در ماده 9 قانون و برای سهولت جریان کار نظام دامپزشکی دستورالعملهایی مصوب و ابلاغ کردهاند، اما بخش بزرگی از فعالیتها بدون هرگونه دستورالعملی در حال انجام است که میتواند برای اعضاء شورا موجب ضمان شود. همچنین برخی دستورالعملها با گذشت زمان نیاز به بازنگری دارند؛ به بعضی از آنها اشاره می شود:

الف) به استناد تبصره 2 ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری کشور مصوب 1388 و بند ج ماده 2 قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389، صدور پروانههای دامداریها و مراکز دامپزشکی به نظام دامپزشکی واگذار شد. در عین حال در یگانه قانون نظام دامپزشکی که معروف به «قانون تأسیس» است، هیچ وظیفهای در این باب پیشبینی نشده و هیچ ماده یا تبصرهای حتی غیرمستقیم به این وظیفه اشاره نکرده است. شورای مرکزی تاکنون نسبت به رفع این مغایرت قانونی حسب وظیفه محوله در بند 4 ماده 9 قانون اقدامی ننموده است. اینکه این
واگذاری
ها چه مشکلی از خیل عظیم دانشآموختگان دامپزشکی و پیرا دامپزشکی حل کرده یا میکند، مبحثی جداست و مجالی دیگر میطلبد.

ب) سازمان نظام دامپزشکی بر اساس واگذاریهای انجام شده خدماتی ارائه میکند و ارائه این خدمات البته منوط به دریافت تعرفه است. لیکن با گذشت چند سال نه مبلغ این تعرفهها به تصویب رسیده و نه نحوه دریافت تعرفهها مشخص شده است. تاکنون هم هیچ گزارش مالی از این دریافتها منتشر نشده است. در برخی موارد تعرفهها مستقیم به حساب کارشناس ریخته شده و سپس کارشناس درصدی از این مبالغ را به حساب نظام میریزد. همگان میدانند که ارتباط مستقیم مالی کارشناس با ارباب رجوع میتواند منشا چه رویدادهایی باشد. در مواردی برای پاسخ ساده به یک استعلام، مبلغ قابل توجهی دریافت میشود؛ لذا ضروری است شورای مرکزی با عنایت به بند 1 ماده 9 قانون تکلیف تعرفهها را معلوم نماید.

4) پیشنهاد اصلاحات در ماده 3 قانون تأسیس نظام

الف) در بند 7 ماده 3 قانون تاسیس نظام، قانونگذار اعطای شماره نظام دامپزشکی و صدور کارت عضویت را به سازمان نظام محول نموده است و در همین راستا شماره نظام و کارت عضویت به اعضای نظام تعلق میگیرد. چنانچه دامپزشک یا کاردان به دلیل بیماری، مسافرت و... کارت عضویت را تمدید نکند، برای شروع به کار مجبور خواهد بود هزینه سنوات ماضی را پرداخت نماید در حالیکه در طی این سالها هیچ خدماتی از نظام دریافت نکرده است. ازجمله آنها نداشتن حق رأی در انتخابات نظام است. فراموش نشود عضویت در نظام اجباری نیست. از آنجاییکه این رویه خلاف ماده4 قانون مدنی ("اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد") است، باید شورای مرکزی برای اصلاح اقدام نموده و تنها زمانی دریافت وجه کند که خدمتی ارائه نماید.

5) تأکید بر رعایت ماده 2 قانون تأسیس نظام

الف) با تصویب تبصره 2 ماده 2 قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 و ابلاغ دستورالعمل نیروی انسانی متخصص از سوی معاون محترم توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی، عملاً راه اشتغال دامپزشکان و کاردانان جوان بسته شده و معلوم نیست خیل عظیم فارغالتحصیلان باید به چه کاری مشغول شوند. متاسفانه شورای مرکزی پاسخگو نیست. این مصوبه فقط به نفع دارندگان فعلی پروانه بوده و سد راه جوانانی میشود که با انگیزه زیاد به فرا گرفتن علم دامپزشکی پرداختهاند و تنها راه اشتغال آنها پذیرفتن مسئولیت فنی بهداشتی و یا کار سیاه خواهد بود. لذا شورا باید حسب بندهای 1، 6 و 10 ماده 2 قانون تأسیس که اهداف سازمان نظام را تبیین میکند، به وظایف خود عمل نماید.

ب) علیرغم نقش بارز شورای مرکزی در محدود کردن شدید پروانههای فعالیت دامپزشکان، درباره اقدام شورای مرکزی در قالب ماده 21 قانون افزایش بهرهوری مبنی بر تعیین ظرفیت پذیرش دانشجو هیچ اطلاعی در دست نیست و برای حقیر نامشخص است شورایی که باید از حقوق همه دامپزشکان پیر و جوان پشتیبانی کند، چطور در این مقوله با وجود صراحت قانونی سکوت اختیار کرده است. شورای مرکزی نظام که جامعه بزرگ دامپزشکی کشور را نمایندگی میکند باید بدون فوت وقت با تمام توان به مجاب کردن دانشگاهها به رعایت قانون بپردازد و در صورت عدم تمکین دانشگاهها از طریق مراجع قانونی اقدام کند.

در پایان به یاد دوست سفر کردهای افتادم که میگفت «سازمان نظام دامپزشکی به سه دلیل خصوصی نیست: نخست آنکه هیچ تشکیلات خصوصی در ایران نیست که نام سازمان داشته باشد؛ دوم هیچ موسسه خصوصی بودجه دولتی دریافت نمیکند؛ سوم رئیس هیچ شرکت خصوصی توسط دولت منصوب نمیشود». شورای مرکزی در طی سالها فعالیت با استفاده از توان بند 4 ماده 9 قانون تأسیس نظام میتوانست برای مقابله با سازوکار انتصابی رئیس نظام چارهای بیندیشد. از اعماق قلبم از  اعضاء محترم درخواست میکنم به این مهم بیندیشند.

سازمان نظام دامپزشکی با همت کارشناسان سازمان دامپزشکی کشور تأسیس شد تا از همه گروههای دامپزشکی پشتیبانی کند. جامعه جوان دامپزشکی شدیداً نیازمند حمایت شورای محترم مرکزی نظام میباشد.

صائب زبان شکوه نداریم همچو خار

چون غنچه دست بر دل خون نهادهایم

دکتر علی بشری معافی

 

انتشار یافته: ۲۰
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۱
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۳:۲۱ - ۱۳۹۹/۰۴/۰۷
0
9
عالی و منطقی
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۰۰:۱۵ - ۱۳۹۹/۰۴/۰۸
البته بر مبنای مفروضاتی که در اساس نادرست است و فقط به علت مرور زمان عادت شده اند این بیانات همکار گرامی و عزیز ، جناب دکتر بشری ، منطقی بنظر می آیند !!
اما در لابلای همین متن هم میتوان متوجه اصل مشکل شد ! و آن چیزی نیست به جزء آن که :
"" تاسیس سازمان نظام دامپزشکی از اساس فاقد وجاهت حرفه ای و عملی و حتی عقلانی بوده و در تمام دوران فعالیت خود که از ابتدا نیز واضح بوده ، کوچکترین اثر مثبتی در ارتقاء و پیشرفت حرفه دامپزشکی نداشته و نه تنها موجب کوچکترین تسهیلی در امور دامپزشکی و دامپروری نشده بلکه باعث پیچیده تر شدن و افزایش بی مورد و نابجای هزینه ها برای دامپزشکان و دامپروران ،بدون ارائه خدماتی مفید گردیده است . ""
شاید بارزترین کارکردی که میشد در تقلید از پزشکان برای نظام دامپزشکی در نظر گرفت ، همان بررسی علمی و حرفه ای تخلفات دامپزشکان در هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات نظام دامپزشکی بود که آن هم عملا با سوءاستفاده یا با سوءبرداشت مدیران ادارات دامپزشکی از ماده 688 بی تاثیر شده است .
این مدیران محترم با دور زدن نظام و با عناوین تخلف اغلب من درآوردی و یا حتی واقعی ، دامپزشکان را مستقیما"به دادگاههای غیر مربوط به دامپزشکی با بازپرس و قاضی که علمی در امور دامپزشکی یا پزشکی و بهداشت ندارند ارجاع داده و فقط باعث تحقیر حرفه و صنف دامپزشکی میشوند.
در طول عمر سازمان نظام دامپزشکی نیز جزء حاشیه و ماجراهای زرد و حتی خسارت بار ، تا کنون خاطره دیگری بر اذهان دامپزشکان از این تشکیلات به یاد نمانده است . از آخرینهای آنها میتوان به ماجراهای صندوق تعاون و رفاه اشاره کرد .
البته موارد یاد شده توسط همکار گرامی جناب دکتر بشری نیز گوشه دیگری از نقایص عملا خسارت بار سازمان نظام دامپزشکی است که حتی اصلاح آنها نیز موجب فرجی در بهبود امور صنفی دامپزشکی نخواهد شد .
زیرا تاسیس این سازمان فقط با اهداف سیاسی و کاملا غیر صنفی و حرفه ای و توسط فرد یا افرادی عملا سیاسی که در راس امور دامپزشکی منصوب شده بودند انجام شده و این گروه در اولین قدم خود ابتدا با اعمال نفوذ سیاسی، باعث انحلال جامعه دامپزشکان شده و بعد با اعمال تغییرات مد نظر خود و نا کار آمد کردن تشکل صنفی اصلی دامپزشکان ، با نامی جدید یعنی جامعه دامپزشکی تشکلی دست نشانده را بوجود آوردند و برای اطمینان از تسلط کامل خود بر صنف دامپزشکان، اقدام به تاسیس سازمانی موازی بنام نظام دامپزشکی کردند که فقط موجب خسران بوده و مانع اتحاد دامپزشکان .
کلهر
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۰۸ - ۱۳۹۹/۰۴/۰۷
0
4
اقای دکتر دست مریزاد و پاینده باشی
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۰۹ - ۱۳۹۹/۰۴/۰۷
0
3
ممنونیم اقای دکتر
وقتی پیشکسوتی ی گوشه چشمی هم به دامپزشکای جوان میندازه یعنی خییییلی مرده ...
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۲۰ - ۱۳۹۹/۰۴/۰۷
0
5
بسیار عالی واقعا من موندم این پولی که بعنوان حق عضویت سالهای ماضی میگیرن از کجا اومده یک نفر بره شکایت کنه نظام چطور میخواد از خودش دفاع کنه الکی پول گرفتن نیست که در قبالش خدمات ارائه کنید نوش جونتون
دکتر امید بهروزی نسب
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۴۸ - ۱۳۹۹/۰۴/۰۷
0
3
به نظر خیلی خوب و منطقی و مناسب زمان هست
تشکر
کامیاب قیصربیگی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۵۶ - ۱۳۹۹/۰۴/۰۷
0
4
سلام.اقای دکتر سپاسگزاریم . قلمتان مانا،تنور دلتان گرم.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۲۳ - ۱۳۹۹/۰۴/۰۷
0
0
یک کلام اگر لازم بود گردانده نظام یک گروه وسرنوشت آنها که‌تقریبا بخش خصوصی هستند دست بک فرد دولتی باشد نیازی به سازمانن نظام دامپزشکی نبود سازمان دامپزشکی کشور وجود داشت و قانون مصوب‌هم داشتیم لازم است ریاست نظام وگرداندگان آن بطور دوره ای از بین بخش خصوصی انتخاب شود تا مشکلات بخش خصوصی را لنس کند‌وخود در گوران‌کار وواقعیت های آن قرار داشته باشد
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۱۴ - ۱۳۹۹/۰۴/۰۷
0
1
جزاک الله خیرا انشاالله
ساعد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۱۹ - ۱۳۹۹/۰۴/۰۷
1
1
احسنت جناب دکتر ، در تایید فرمایشات جنابعالی بنده با 25 سال سابقه کار دولتی وقتی برای پروانه نیمه وقت درمانی اقدام کردم متوجه شدم که بخاطر بیش از بیست سال پرداخت نکردن حق عضویت سالیانه در حالیکه عضو نظام هم نبودم بایستی بیش از دو میلیون تومان پرداخت نمایم.ّّّّّّّّّ .نمیدانم برای چه خدمتی؟ وقتی که من عضو نظام نبودم چرا باید حق عضویت پرداخت کنم؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۱:۴۸ - ۱۳۹۹/۰۴/۰۹
پس هروقت هم لازم شد برای شما پروانه صادر شود ، سابقه کار را برایتان لحاظ نکنیم. چون بر اساس قانون کارکردن شما در حرفه دامپزشکی و ملاک فعالیتتتان سابقه عضویت است.
ناشناس
|
Canada
|
۲۱:۵۹ - ۱۳۹۹/۰۴/۰۷
0
1
وقتی بالاترین رای مجمع از ۵۷ نفر به یک استخدام رسمی دولت تعلق میگیرد چرا باید توقع داشت نظام خصوصی باشد؟!؟
باید از خودمان شروع کنیم
وقتی در شوراهای استانی که یک نفر انتصابیست در همه استان ها افراد دولتی رای میاورند چه توقعی دارید؟!؟
لطفا درج شود بدون سانسور
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۲۹ - ۱۳۹۹/۰۴/۰۷
0
0
باسلام خدمت دوستان
من در این 15 سال که در بخش خصوصی دامپزشکی فقط هرسال پول نظام دامپزشکی بدون هیچ دلیل ومنطق پرداخت کردم وهیچ سودی حتی به اندازه سرسوزن برایم داشته،
به نظام استان شکایت میکنیم که فلان شخص اداری ،ابدارچی،راننده داره بدون مجوز کار میکنه، بعدبا خنده انگارمسخره کن جواب میده که پیگیری میکنیم و ............. کارپیگیری نمی شود،
آخه این چه عدالتی در بخش خصوصی هست
امید است که با این وضع خراب بخش خصوصی حق نظام پرداخت نشود وپول های به زور گرفته شده بازگردانده شده که از محالات است ولااقل رییس ........ نظام دامپزشکی به فکر اعضای نظام باشید
این رییس های نظام های استان راباید دورهای کنار بزنید چون میشود باند بازی ورییس نظام استانی در بعضی استانها دارند سلیقه ای با افراد دامپزشک برخورد میکنن که در شان یک دکتر نیست و خدا را خوش نمیاد
..........................
وسلام نامه تمام
سبکرو‌
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۲۲ - ۱۳۹۹/۰۴/۰۸
0
1
جناب دکتر بشری عزیز
بسیار بجا وکامل بود . تغییر درشیوه نامه انتخابات شورای مرکزی و اعضای مجمع انتخابات هم ضروری ست . چرا که فردی که کاندید و از قضا عضو مجمع هم هست حق رای داره و غیر اعضای مجمع کاندید شده خیر .
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۱:۰۳ - ۱۳۹۹/۰۴/۰۸
0
0
من از تمام استادان بزرگوار تمنا دارم به فکر شان و منزلت دامپزشکان و حرفه مقدس دامپزشکی باشید واقعا این میزان توهین از سمت عده ای نااگاه واقعا موجب رنجش دامپزشکان جوان و دانشجویان این رشته شده است.متاسفانه هر روز به عناوین متفاوت ___یک روز تغییر رشته فرزندان اعضای هییت علمی از دامپزشکی به پزشکی و یا احازه از صنف گل فروشان یا پرنده فروشان_انهم بااظهار نظرات نه تنها نادرست که با غرض ورزی کامل وعدم شناخت از ارزش رشته دامپزشکی و جایگاه ارزشمند حضور دامپزشکان در حفظ سلامت جامعه.
ساعد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۰۳ - ۱۳۹۹/۰۴/۰۹
0
1
لطفا ان عزیز ناشناسی که در پاسخ بنده گفتند که بر اساس قانون ملاک کار کردن ما در حرفه دامپزشکی پرداخت حق عضویت است ان ماده قانونی را اعلام نمایند
دکتر مرجانیان
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۰۶ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۰
0
1
متاسفانه سازمان نظام دامپزشکی به عنوان یک سد در برابر فارغ التحصیلان دامپزشکی انجام وظیفه نموده ،و از اعطای پروانه ها که حق هر دامپزشک می باشد خودداری می نماید این در حالی است که سایر رده های دامپزشکی به راحتی بدون دریافت پروانه و از جای خالی متخصصان این امر کسب درآمد می نمایند
در حالی که تعداد زیادی از اساتید دانشگاه در حال فعالیت پاره وقت به عناوین مختلف هستند و به دلیل دسترسی اسان و رایگان به تجهیزات ازمایشگاهی و کمک ازمایشگاهی جولان میدهند دامپزشکان که در ادارات مشغول هستند و فارغ التحصیلان جدید بر خلاف قانون مربوطه و فقط به دلیل نظرات شخصی از ادامه فعالیت محرومند که این امر بر خلاف اخلاق حرفه ای و وجدانی می باشد . دلیلی ندارد کسانی که فارغ التحصیل این رشته هستند و مهارت لازم جهت انجام کاررا دارند از انجام وظیفه و استفاده از دانش خود و در مرحله بعد کسب درآمد دور نگاه داشته شوند که این خود مسبب فساد می باشد
در هرحرفه ای رقابت و رضایت مشتری تعیین کننده درآمد شاغلان یک حرفه می باشد که متاسفانه سازمان نظام دامپزشکی با تلاش بسیار ادامه فعالیت دامپزشکان را غیر ممکن نموده
دکتر بدیعی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۱۱ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۱
0
1
عالی
ناشناس
|
United States
|
۱۷:۱۷ - ۱۳۹۹/۰۶/۰۳
0
0
با سلام و تشکر از جناب دکتر بشری مطالب ارایه شده عالی بود ولی ایرادی دیگر که در ابلاغ نیروی انسانی موضوع ماده ۲ قانون بهره وری آمده ورود به نسبت مراکز بخش خصوصی از جمله داروخانه و درمانگاه است که مغایر اصل رقابت و زیاده روی نگارنده در اهداف قانونگدار در این بند بوده است که نیاز به بازنگری دارد.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۰۱ - ۱۳۹۹/۰۶/۰۳
0
0
با سلام با توجه به تعدد کارشناسان دامپزشک رسمی دادگستری و فعال در قوه قضاییه به نطر می رسد جایگاه کارشناسان رسمی دادگستری دامپزشک در این شورای مرکزی خالی است
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
ادامه