کد خبر: ۵۵۱۰۹
تعداد نظرات: ۱۱ نظر
دبیر شورای نظام دامپزشکی استان کردستان:
«دکتر پویا علی محمدزاده» دبیر شورای نظام دامپزشکی استان کردستان با ارسال یادداشتی به حکیم مهر نوشت ...
 

حکیم مهر: «دکتر پویا علی محمدزاده» دبیر شورای نظام دامپزشکی استان کردستان با ارسال یادداشتی به حکیم مهر نوشت:

انحلال انجمن صنفی مسئولین فنی و ناظرین بهداشتی دامپزشکی استان کردستان 

انجمن صنفی مسئولین فنی و ناظرین بهداشتی دامپزشکی استان کردستان بر اساس ماده 131 قانون کار جمهوری اسلامی ایران و آیین‌نامه انجمن‌های صنفی و کانون‌های مربوط و به منظور حفظ و ارتقای سطح بهداشت و سلامت جامعه و حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی مسئولین فنی و ناظرین بهداشتی واحدهای موضوع ماده 2 آیین‌نامه اجرایی نظارت بهداشتی دامپزشکی مصوب 1387 هیئت وزیران تشکیل گردید.

انتخابات هیئت مدیره این انجمن در تاریخ 4/5/95 برگزار شد و اساسنامه انجمن نیز در 4 فصل، 41 ماده و 39 تبصره با اکثریت آرا به تصویب مجمع عمومی رسید.

متاسفانه پس از گذشت 3 سال و 6 ماه هیچ اقدامی جهت برگزاری انتخابات انجام نشد. طبق ماده 24 اساسنامه، هیئت مدیره می‌بایست 3 ماه پیش از پایان دوره اعتبار قانونی اقدامات لازم را انتخابات انجام می‌دادند و طبق بند 2 ماده 36 اساسنامه پس از 6 ماه از تاریخ پایان اعتبار هیئت مدیره و عدم تجدید انتخابات انجمن صنفی منحل می‌گردد.

طبق ماده 37 چنانکه حداکثر تا پایان دوره اعتبار هیئت مدیره نسبت به تشکیل مجمع عمومی و تجدید انتخابات هیئت مدیره اقدام نشده باشد، بازرسان نسبت به تشکیل مجمع عمومی و انجام انتخابات به اعضا اخطار می‌دهند. پس از اخطار بازرسان، یک‌سوم اعضای انجمن حداکثر تا 6 ماه فرصت دارند نسبت به تشکیل مجمع عمومی و تجدید انتخابات اقدام نمایند و چنانچه در این مدت (حداکثر 6 ماه پس از پایان دوره اعتبار هیئت مدیره) تجدید انتخابات صورت نگرفته باشد، بازرسان یا یک‌سوم اعضای انجمن مکلف هستند انحلال انجمن را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و درصورت دارا بودن عضویت کانون به کانون ذیربط اعلام نمایند.

بنده بارها در رابطه با برگزاری انتخابات با بازرس و ریاست محترم انجمن صحبت‌هایی انجام داده بودم که آخرین بار در جلسه‌ای که در تاریخ 10/10/98 در اداره کل دامپزشکی استان کردستان توسط مدیرکل محترم دامپزشکی استان جهت بررسی مسائل و مشکلات مسئولین فنی و ناظرین بهداشتی و حمایت از آنان تشکیل گردید، در رابطه با دلیل عدم برگزاری انتخابات از ریاست محترم انجمن صنفی سؤال کردم و اهمیت برگزاری انتخابات را تذکر دادم که متاسفانه ایشان هیچ پاسخی ندادند.

نقدهای بسیاری بر عملکرد انجمن صنفی مسئولین فنی و ناظرین بهداشتی دامپزشکی استان وارد است، اما هدف تخریب هیچ فردی نیست چرا که هدف از این انتقادها بهبود اوضاع و رفع مشکلات موجود است تا مسئولین فنی و بهداشتی در یک فضای به‌دور از حاشیه و اضطراب، تنها دغدغه‌شان انجام وظایف به نحو احسن باشد.

متاسفانه در دوره سه ساله فعالیت انجمن، مجمع عمومی برگزار نشد و هیچ گزارشی از عملکرد انجمن و مسائل مالی به مجمع عمومی داده نشد، در حالی که طبق ماده 11 اساسنامه، مجمع عمومی عالی‌ترین رکن انجمن صنفی است و طبق تبصره 1 ماده 11 هرگونه دعوتی می‌بایست به‌وسیله روزنامه که در آن، تاریخ، ساعت، مکان و دستور جلسه مشخص باشد انجام شود  و طبق تبصره 3 ماده 11 اساسنامه می‌بایست مراتب را 15 روز پیش از تشکیل جلسه طی دعوتنامه کتبی به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام نمایند. طبق ماده 12 اساسنامه مجمع عمومی می‌بایست هرسال یک‌بار با حضور نصف به‌علاوه یک افراد تشکیل می‌شد که تا کنون این اتفاق نیفتاده است.

طبق ماده 20 جلسات هیئت مدیره می‌بایست هر دوماه یک‌بار با حضور حداقل 3 نفر تشکیل می‌شد. تا جایی که بنده اطلاع دارم، جلسات به صورت منظم تشکیل نمی‌شد و تعداد جلسات تشکیل شده بسیار کم بوده است. یکی از دلایل را می‌توان سوء مدیریت در تشکیل جلسه و نبود برنامه دانست. از موارد دیگر هم می‌توان به عدم حضور 3 نفر دیگر از اعضای هیئت مدیره به دلیل مشکلات داخلی و عدم حضور آنها به طور متناوب یا متوالی اشاره کرد و این درحالیست که طبق تبصره 2 ماده 20 می‌بایست در صورت غیبت در سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب این غیبت به معنای استعفا تلقی می‌شده و می‌بایست از اعضای علی‌البدل جایگزین می‌شدند که متاسفانه اعضای علی‌البدل نیز محل فعالیت‌شان تغییر کرده بود و در استان شاغل نبودند.

طبق تبصره 1 بند 7 ماده 29 نیز خزانه دار می‌بایست هرسال قبل از تشکیل مجمع عمومی سالانه گزارش مالی انجمن را جهت ارائه به مجمع عمومی تنظیم و پس از امضای خود و رئیس هیئت مدیره در اختیار بازرسان قرار می‌دادند که تا کنون هیچ گزارشی به مجمع عمومی داده نشده است.

همچنین طبق بند 5  ماده 31 بازرس انجمن می‌بایست اقدام به دعوت و تشکیل مجمع عمومی در صورت لزوم با توجه به اختیارات مندرج در اساسنامه می‌نمود و طبق تبصره بند 6 ماده 31 بازرس محترم انجمن می‌بایست اقدامات خود را حداقل سالی یک بار در مجمع عمومی به‌طور کتبی و رسمی گزارش می‌داد.

در رابطه با مواردی هیئت مدیره در اجرای اساسنامه دقت لازم را نداشته‌اند که از نظر اینجانب می‌بایست در رابطه با پیوستن به کانون سراسری انجمن‌های صنفی پس از تصویب در محمع عمومی این کار انجام می‌شد، نه بصورت خودسر. در بند 11 ماده 13 اساسنامه به این مورد اشاره شده است.

در رابطه با تغییر اقامتگاه قانونی انجمن صنفی نیز می‌بایست پس از تصویب مجمع عمومی، نغییر اقامتگاه قانونی انجام می‌شد که بازهم بدون مصوبه مجمع عمومی این اقدام انجام شده بود.

اساسنامه انجمن صنفی دارای اشکالات و نواقصی است که می‌بایست مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد. اساسنامه مذکور سه سال پیش توسط تعداد معدودی از همکاران به تصویب رسید، در حالی که تعداد اعضای انجمن در شرایط کنونی افزایش یافته و قطعا قوانین می‌بایست طبق شرایط روز، خواسته‌های همکاران و مصلحت عمومی تغییراتی پیدا کند.

مهمترین آن از نظر اینجانب حذف بند 9 ماده 32 از شرایط عمومی کاندیداهای انتخابات هیئت مدیره می‌باشد. طبق این بند افرادی می‌توانند کاندیدای شرکت در انتخابات شوند که حداقل 3 سال سابقه عضویت انجمن صنفی را داشته باشند. بهتر است که از ظرفیت و پتانسیل تمامی افراد متقاضی بهره‌مند شد، نه آنکه فقط عده‌ای محدود بتوانند کاندیدای شرکت در انتخابات شوند. این فرصت باید در اختیار هر فرد توانمند که دغدغه‌ی فعالیت صنفی را دارد قرار گیرد.

در پایان از زحمات ریاست محترم انجمن و اعضای هیئت مدیره کمال تشکر و قدردانی را دارم، چرا که حضور آنان همراه با حمایت‌های اداره کل دامپزشکی و نظام دامپزشکی استان تغییرات محسوسی را در وضعیت مسئولین فنی ایجاد کرد، اما جهت بهبود اوضاع بیان انتقادات و  ارائه راهکارها و پیشنهادات لازم است و همان‌طور که در جلسه 10/10/98 به ریاست محترم انجمن اعلام کردم، نظام دامپزشکی استان در کنار اداره کل دامپزشکی و انجمن صنفی مسئولین فنی آمادگی هرگونه همکاری متقابل را جهت ارتقای جایگاه مسئولین فنی و بهداشتی علی‌الخصوص در بحث استقلال مالی مسئولین فنی و ناظرین بهداشتی از کارفرما طبق مفاد ماده 6 پنجمین ویرایش دستورالعمل اجرایی ماده 19 آئین‌نامه اجرایی نظارت بهداشتی دامپزشکی دارد.

 

انتشار یافته: ۱۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۲
معتمدی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۵۷ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۴
0
7
درود بر دکتر علیمحمد زاده
قطعا یکی از دلایل افول اوضاع مسئولین فنی هر استان ، عدم کارایی کسانی است که در قالب نماینده تظاهر به مدافعین این صنف میکنند.
ناشناس
|
United Arab Emirates
|
۲۱:۴۴ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۴
2
2
امیدواریم‌ استان ........ هم منحل شود
ناشناس
|
United States
|
۰۱:۱۱ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۵
0
1
سلام
عدم تمدید و عدم تشکیل مجمع عمومی انجمن های صنفی. با انحلال آن. موضوعی کاملا متفاوت است و روند انحلال مطابق اساسنامه انجمن صنفی با تعیین تکلیف هزینه های و..... با انجام روند و فعل و انفعالات خاص خود است
مسئله بعدی اینکه اعلام انحلال انجمن صنفی با اداره کار وتعاون است و متعاقب آن باید در روزنامه ها ی رسمی و...ثبت شود
اما مهمتر از همه اینکه.
چرا چنین مسئله ای که هنوز از مراجع ذیصلاح مشخص نشده
چرا باید از سمت نظام دامپزشکی استان کردستان اعلام بشه؟؟
پاسخ ها
دکتر پویا علی محمد زاده
| Iran, Islamic Republic of |
۰۸:۰۷ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۵
دوست عزیز انحلال انجمن را بنده اعلام عمومی نکرده ام و در جایگاه قانونی نیستم که بتوانم ان را اعلام نمایم. قطعا انحلال انجمن مراتب خاص خود را باید توسط هیئت مدیره، بازرس و هیئت تسویه طی نماید. یادداشت بنده انتقادیست نه اعلام انحلال. طبق اساسنامه انجمن بنده انتقادات خود را نسبت به عدم برگزاری انتخابات طی سه سال و شش ماه اعلام کرده ام. همچنین انتقاد نسبت به برخی مواردی که کوتاهی هایی صورت گرفته. بعد از انتشار مطلب ریاست محترم انجمن با بنده تماس گرفتند و حضورا باهم راجع به مسائل و مشکلات صحبت کردیم. قرار است جوابیه ای به حکیم مهر ارسال کنند. توجیهاتشان مسائل و مشکلات مالی و بسته بودن حساب بوده و نمیتوانستند که گزارش مالی تهیه نمایند.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۶:۰۹ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۵
1
0
همکاران استان در هر صورت قدر انجمن صنفی رو بدونید
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۴۴ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۵
2
2
آقای دکتر علی محمدزاده این رفتارهای هیجانی از سوی شما ........... موجب بهم خوردن نظم در دامپزشکی استان شده است
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۳۴ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۵
2
4
خیلی از این انجمنها موازی کاری و اتلاف سرمایه های مملکت است یکعده ای برای منافع شخصی بعضا ناصواب جمع میشوند و صرفا برای مقاصد خود نه منافع جامعه انجمنی را تشکیل میدهند و دیگر هیچ از جمله انجمن داروخانه داران .وقتی نظام دامپزشکی هست و جامع نگر است این خرده انجمنها باید جمع شود
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۵:۲۷ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۵
قطعا شما از کارکرد انجمن ها اطلاعی ندارید و یا سعی در تخریب انها دارید.
انجمن صنفی یک ان جی اوی تخصصی است برادر جان
و از ........... هم بپرسی میداند تخصصی کار کردن بهتر جواب میدهد تا عمومی
ناشناس
|
Romania
|
۱۵:۳۸ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۵
1
1
درود بر مرد شجاع و سختکوش نظام دامپزشکی کردستان دکتر علی محمدزاده. از دوران دانشجویی تا کنون همیشه مطالبه گر بوده
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۵۶ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۵
1
1
حالا شما چرا خوشحال شئید؟
ایا انتشار این خبر جزو وظایف شماست؟
ناشناس
|
Japan
|
۱۶:۱۳ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
0
2
بعد از خواندن این مطالب واقعا برای خودم متاسفم که چرا در طول این مدت هیچگاه اعتراضی به ناکارامدی انجمن و هیئت مدیره ان علی الخصوص رییس انجمن نداشته ام. اساسنامه انجمن در اختیار هیچکدام از اعضای انجمن نیست. حق مسلم ما بوده که مجمع عمومی برگزار میشد و از اوضاع و احوال باخبر میشدیم اما سواستفاده هیئت مدیره از نا اگاهی خودمان این بلا را به سرمان آورد. انجمن کردستان واقعا ناکارامد است و اقایان ظاهرا با برگزار نکردن انتخابات فکر کرده اند انجمن به انها به ارث رسیده
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
ادامه