کد خبر: ۵۴۴۷۰
تعداد نظرات: ۴۲ نظر
نگاه شما:
وقتی که در حوزه عرضه و جایی که مردم می‌بینند و می‌فهمند چنین اتفاقات فاجعه‌باری در حال رخ دادن است، می‌توان حدس زد که در پس پرده چه اتفاقاتی ممکن است رخ دهد ...
 
 

علت تلاش رسانهای برای حذف دامپزشکان از چرخه نظارتهای بهداشتی چیست؟ سکوت سازمان دامپزشکی کشور و حقیقت ماجرا از زبان دامپزشکان!

نویسنده: امضا محفوظ

شاید کشور ما ایران تنها کشوری در دنیا باشد که حتی دستاندرکاران دولتی آن نیز بر علیه قانون شورش میکنند و اجرای قانون به مانع بزرگی به نام تفسیر شخصی از قانون توسط رئیس این سازمان یا مدیر کل آن اداره کل برمیخورد و به تازگی هم که اتحادیهها و انجمنها، یکهتاز اعمال نظر دیدگاههای غیررسمی مسئولین دولتی در فضای حرفهای و مجازی شدهاند! داستان ماده 19 و سازمان دامپزشکی کشور و علم کردن انجمنی 50 نفره در مقابل سازمان نظام دامپزشکی را هنوز فراموش نکردهایم!

«دکتر نبیالله خونمیرزایی» رئیس سازمان شیلات ایران که به نظر میرسد واحدهای پاس شده دوره تحصیل در رشتهی دامپزشکی خود را فراموش نموده، ادعا نموده است که دامپزشکان فقط چند واحد آبزیان پاس میکنند و فارغالتحصیلان این رشته را مناسب مدیریت بهداشتی واحدهای پرورش آبزیان نمیداند و از طرفی حقوق هفت و نیم میلیون تومانی مسئول فنی بزرگترین وارد کننده آبزیان زینتی به ایران را رقمی حیرتآور و غیرقابل باور میداند و به منظور کاهش قیمت ماهی زینتی و ماهی خوراکی، پیشنهاد حذف دامپزشکان از سمت مسئول فنی و بهداشتی نموده است. این حجم از بیاطلاعی از حوزه تحت مدیریت که حیرتآور است، در جایی به این شکل نمود مییابد که از آزمایشات لازم برای صدور گواهی سلامت بهداشتی مصرفکننده، تعبیر به آزمایشات غیرضروری توسط ایشان میشود. چندی بعد در تائید فرمایشات وی، «آرش نبیزاده» مدیر عامل اتحادیه تعاونیهای ماهیان سردآبی ضمن ایراد اظهاراتی توهینآمیز، نظارت بهداشتی را مانع افزایش بهرهوری مزارع دانسته و اضافه نمود که نظارت بهداشتی جزو وظایف حاکمیتی است و قابل واگذاری نیست و میبایست توسط دولت انجام شود.

حقیقتاً سخن فنی در باب این نحوه طرح مساله و فرضیه توسط این بزرگان جای تامل دارد؛ به عنوان مثال از نظر جناب خونمیرزایی، دامپزشک عمومی میبایست چند صد واحد آبزیان پاس کند و سایر مطالب مثل فارماکولوژی، فیزیولوژی و عملیاتهای درمانگاهی نه تنها در حوزه بهداشت آبزیان اهمیت ندارد، بلکه باعث میشود دامپزشک برخلاف نظریه طرفداران افزایش بهرهوری، نسبت به ممنوعیت استفاده از داروهای سرطانزا مثل مالاشیتگرین آگاه شده و اجازه مصرف آن را در مزارع ندهد که خوب باعث کاهش بهرهوری مزارع خواهد گردید! به نظر میرسد این عزیزان قصد دارند رشتههای دانشگاهی را نیز با هدف افزایش بهرهوری دانشگاهها با هم تلفیق نموده و یک متخصص همه فن حریف تولید کنند؛ چیزی مشابه کاراکترهای محافظان سیاره که در فیلمهای هالیوودی نظارهگر بودهاند مثلا یک رشته دانشگاهی شامل دامپزشکی، شیلات و محیط زیست که توانایی زندگی با حقوق دو میلیونی مد نظر این عزیزان را داشته باشد، هر روز در فارم باشد و همچنین تمامی راههای مورد نیاز برای دور زدن قانون و افزایش بهرهوری را بداند (حقوقی معادل 120 هزار تومان در روز که هم اکنون برای کارگر ساده ساختمانی متداول است، تازه بدون ایاب و ذهاب و وعده غذایی).

دومین قسمتی که این عزیزان کوچکترین نگاهی به آن نداشتهاند دیدگاه منزل محور ایشان به صنعت تولید آبزیان میباشد؛ تئوری منزل محور چیست؟ حقیقتاً همه نسبت به گرانیهای بی حد و اندازهای که در حال حاضر به واسطه تحریمها و یا سودجویی اصناف و همچنین مدیران ناکارامد بر کشور تحمیل گردیده است، اذعان داریم و جای شک و شبههای در  آن نیست و بسیاری از سرپرستهای خانوار برای تامین مایحتاج روزانه خود تلاش میکنند تا نسبت به کم کردن هزینههای خود اقدام کنند، به عنوان مثال آزمایشات سالیانه را حذف میکنند، لبنیات را از سفره حذف یا محدود میکنند، بهجای تهیه محصولات شناسنامهدار از محصولات بازارهای محلی استفاده میکنند و بسیاری موارد دیگر که شما بهتر از من به آن اشراف دارید و جناب آقایان خونمیرزایی و نبیزاده به عنوان پدر خانواده 85 میلیون ایرانی، به فکر کاهش هزینه مردم افتادهاند و در این میان اولین قسمتی که به آن رسیدهاند حذف نظارت و بهداشت از چرخه تولید است و  چون میدانند که بخش دولتی نیروی انسانی لازم را برای نظارت بر آنها ندارد، تلاش میکنند تا جنبه حاکمیتی بودن آن را پررنگ سازند تا به هدف خود برسند، در حالیکه این پدران بزرگوار از شش نکته مهم غفلت فرمودهاند:

1. بهداشتی بودن تولید حق مردم است، نه تولیدکننده

حتی اگر تولیدکننده و مصرفکننده تنها اعضای خانواده آبزیپرور هم باشد (که عملاً غیرممکن است)، نمیتوان چنین دیدگاهی به مسئله داشت چرا که آبزیپروری که مالاشیتگرین مصرف کرده و باقیمانده آن را در رودخانه رها میکند، تمامی اکوسیستم آن رودخانه و تمامی انسانها و حیوانات پرورشی که از آن رودخانه استفاده میکنند را آلوده ساخته و میبایست جوابگوی تخلف خود باشد و چون آبزیپروری حوزهای نیست که بتوان ردیابی محصولات را عملی نمود، بهراحتی شانه از زیر بار مسئولیتهای بهداشتی خود خالی میکنند و در این میان کاهش هزینهها مستمسکی برای خلاص شدن از شر نظارتهای بهداشتی شده است. کسی نیست به این آقایان اعلام کند که چگونه به خود اجازه دادهاند که حذف بهداشت و نظارت بهداشتی از چرخه تولید را جزو حقوق خود بدانند و ابتدا به لوث نمودن مسئله روی آورند و سپس از اساس به انکار آن دست زنند، درست مثل همان کاری که در خصوص گوشتهای وارداتی صورت گرفت؛ چرا این عزیزان تصور میکنند تولیدکنندهی سنگ و کلوخ راهسازی هستند که بند بهداشتی در تولید آنها محلی از اعراب ندارد و اگر رعایت بهداشت و مسائل بهداشتی بر اساس الزامات مصرح در قانون مانع از اقزایش بهرهوری!! شما گردیده است، از اساس میبایست در حرکتهای افزایش بهرهوری شما شک و شبهه ایجاد کرد، بهسان پرورش هندوانه در بیابانهای بیآب ایران و فروش آن به قیمت کیلویی 500 تومان.

2. منابع طبیعی و آب ملک اختصاصی هیچ کس نیست

این دیدگاه طلبکارانه و تملکگرایانه را چه کسی در شما ایجاد کرده است؟ چرا تصور میکنید علاوه بر بازار مصرف که متشکل از جمعیت 85 میلیونی کشور ایران است و حق خود را برای حذف بهداشت که از حقوق اولیه شهروندی آنهاست، میتوانید نسبت به منابع طبیعی و اکوسیستم طبیعی کشور ایران نیز اینگونه بیمحابا بتازید؟ اگر امکاناتی همچون سفرههای آب زیرزمینی و رو زمینی، امکانات و تسهیلات چرخه توزیع و... در اختیار پرورشدهندگان از محل منابع طبیعی قرار گرفته است، اینگونه نیست که خود را مجاز و محق به اعمال سیاستهای افزایش بهرهوری مد نظرتان!! نمایید؛ تک تک افراد این جامعه حق دارند شما را به خاطر نحوه مصرف منابع آبی در راستای منافع شخصیتان بازخواست نمایند. آنها همچنین حق دارند تا در برابر آلوده شدن اکوسیستم مشترکشان توسط شما، سیاستهایتان و همچنین برخی از اعضای سودجوی تحت مدیریتتان از شما اعاده حقوق نمایند، هر چند برخی از شما از روشنگریهایی که دامپزشکان در این زمینه مینمایند واهمه دارید و دامپزشک را مانعی در راه بهرهوری مالاشیتگرین میدانید!

 3. عدم اشراف و مطالعهی قوانین حوزه تحت مدیریت

نکته بسیار مهم دیگری که در این زمینه فراموش نمودهاید و به جرأت میتوانم بگویم که اصولاً نمیدانید این نکته است که هیچ ایدهای از اینکه اصولاً از دامپزشک مسئول فنی چه چیزی باید بخواهید ندارید! به عبارتی نمیدانید دامپزشک مسئول فنی چگونه کار میکند. اگر جناب آقای خونمیرزایی یکبار! بله، فقط یک بار شرح وظایف دامپزشک مسئول فنی را خوانده بودند، اینگونه بیمحابا به آنها نمیتاختند. این وضعیت، درست بهمانند سواری است که تا کنون اسب میرانده و اکنون خودروی هیبرید با دنده اتوماتیک در اختیارش گذاشتهاند و هنوز نمیداند که مسئول فنی بهداشتی کارش پرورش آبزیان نیست و اصولاً تفاوت مسئول فنی و بهداشتی و دکتر متخصص فارم را متوجه نشدهاید.

 4. حجم بسیار بالای قانونگریزی در دلالان و بهظاهر تولیدکنندگان

چرا قانونگذار صلاح دیده است که یک نفر مسئول فنی و بهداشتی به مراکز تولید محصولات خام دامی اضافه کند؟ حقیقتاً پاسخ این سوال را میبایست در ذات قانونگریزانه برخی یافت که تمام تلاش خود را برای کاهش هزینه تولید و افزایش سود حاصله به کار میگیرند. کبابهای کوبیده 10 هزار تومنی و جوجهکبابهای با همین قیمت از اختراعات همین افزایشدهندگان بهرهوری در حوزه کترینگ میباشد! آبزیپرور حرفهای یعنی کسی که شغلش این کار است، به تعداد انگشتان دست در این حرفه نمیبینید و از طرفی قانونگذار وقتی با چشمان خود حجم عظیم تخلفات دلالانی که اسم خود را تولیدکننده گذاشتهاند را دیده، به این نتیجه رسیده است که وجود دامپزشک مسئول فنی و بهداشتی از ضروریات غیر قابل انکار است و از طرفی نگاهی به تصاویر ضمیمه این متن بنمائید، وقتی که در مکانهای عرضه نه در کورهدهات دوردست، بلکه در همین شهر تهران چنین فجایعی در حوزه توزیع رخ میدهد، میتوان تصور نمود که در حوزه تولید چه رخدادهایی اتفاق میافتد که بر بسیاری از آنها میتوان نام جنایت علیه بشریت نهاد.

 5. دیدگاه پایانکار شهرداری داشتن به مسئول فنی و استاتیک تصور نمودن بهداشت عمومی

برخی افراد که از قضا از فعالان حرفه آبزیپروری میباشند  و در جنوب و شمال کشور بر روی میگو و بستهبندی آن فعالیت میکنند عنوان نمودهاند که با اینکه با دامپزشک فارمشان دوست هستند ولی عملاً وی را بیفایده و اضافی میدانند ولی هیچگاه عنوان ننمودند که آیا در زمان اخذ کد EC  و IR  برای میگوی پرورشیشان نیز همین نظر را داشتند و یا هر جا که بازدید داخلی یا بینالمللی بهداشتی صورت میگرفت، با بادی در غبغب اشاره میکردند که آقا یا خانم دکتر فلانی هم دامپزشک واحدشان میباشد. این دوستان که تمام رزق و روزیشان از همین محل تامین میگردد، داشتن دامپزشک را چیزی شبیه پایانکار شهرداری میدانند که فقط یک بار لازم است تا اخذ شود و پس از آن هم اگر شهرداری برای تخلفات ملک مراجعه کرد، خلافیاش را بهصورت قانونی یا در قالب هبه پرداخت مینمایند و سر و ته قضیه را هم میآورند و تصور میکنند کشورهای اروپایی هم مانند ایران هستند که یک بار آزمایش میکنند و میروند و بیست سال دیگر میآیند. جالب است بدانید که تفحصی کوچک در باب تاسیس شرکتهای جدید توسط این عزیزان و نابود کردن شرکتهای قبلی درست بر پایه سیاست فرار از مسئولیتهای قانونی محصولات تولید شده و یا بدنامیهای حاصله از آن به دلیل ضعف قوانین در کشور ایران است که دوستان سوراخ دعا را بهدرستی یافته و در حال ارتزاق از آن میباشند ولی بدانید که این سودجویی شماست که این بیاعتباری و بیآبرویی را برای تولیدکننده ایرانی و نام ایران به بار آورده است و برای شمایی که در ایران زندگی نمیکنید، ایران بهشت تولید پول برایتان است و یونان محل خوشگذرانی.

 6. اظهار نظر در حوزهی غیرتخصصی و نامرتبط

در برخی از اظهار نظرها که از سوی مسئولین دولتی و بخش خصوصی شیلات و آبزیان مطرح شده است، عنوان گردیده که برخی از همکاران دامپزشک توانایی لازم برای انجام وظایف و مسئولیتهای محوله در قانون را ندارند و در برخی از موارد آنان را به بیسوادی متهم نمودهاند که ذکر چند نکته در این خصوص ضروری مینماید. اول اینکه سازمان نظام دامپزشکی مسئول اعطای دانشنامه دکترای دامپزشکی به افراد نیست و این امر بر عهده دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور میباشد که متولی آن نیز وزارت علوم میباشد و همانگونه که پزشک و مهندس بیتجربه و کمتر متبحر داریم، دامپزشک بیتجربه نیز داریم و اصولاً اگر این عزیزان تجربه کامل همچون دکتر قباد آذری تاکامی یا دکتر احمدی داشتند که به این مسئولیت با این حقوق پائین تن در نمیدادند، همانگونه که این اساتید این کار را نمیکنند، ولی از نظر سازمان نظام دامپزشکی کسی که شش سال مباحث مربوط به بهداشت و بیماریهای دامپزشکی را گذرانده است، علم لازم را در اختیار دارد و صلاحیت مسئول فنی بودن به وی اعطا میشود و اگر شما مباحث بسیار تخصصیتر از وظایف مسئولین فنی را دنبال میکنید، میتوانید با پرداخت هزینه نسبت به استیفای کامل آن اطمینان داشته باشید، چرا که دامپزشکان ایرانی بسیار پیشرو تر از همردیفان خود در منطقه خاورمیانه میباشند. از طرف دیگر نظام دامپزشکی استانها و کشور پس از تائید صلاحیت عمومی همکاران دامپزشک و اعطای مسئولیت فنی و بهداشتی به ایشان، برنامههای متعدد بازآموزی برای آنان تدارک میبیند و برگزار مینماید و اگر شما تصور میکنید که مباحثی هست که مورد نیاز صنعت میباشد (البته نه مباحث مرتبط با مدیریت تولید یا به اصطلاح آقایان افزایش بهرهوری!! که نتیجه آن را در پایش آنلاین شناورهای صیادی که افتخار مدیریت آن را داشتید به دست برادران چینی یا در پرورش ماهی در سد فشافویه بصورت غیرمجاز را با افتخار مشاهده نمودیم)، میتوانید ضمن مذاکره با سازمان نظام دامپزشکی، از برگزاری دوره بازآموزی و یا حتی گنجاندن الزام وجود مدرک دوره آموزشی خاصی قبل از اعطای مسئولیت فنی در واحدهای آبزیان اطمینان حاصل نمائید و از سوی دیگر هنوز که هنوز است حتی یک برگ نوشته از سوی این تولیدکنندگان بهصورت مکتوب در خصوص عدم توانایی دامپزشک در زمینه وظائف محوله دیده نشده و تمام این سخنان صوری و شفاهی میباشد، چه اگر مستند بود که مکتوب شده و پیگیری میگردید و اگر پرورشدهندهای هست که حقوق طبق تعرفه داده و هزینه ایاب و ذهاب را پرداخت نموده است و دامپزشک مسئول فنی در وظایف خود قصور نموده یا در محل کار حاضر نشده، سریعاً به سازمان نظام دامپزشکی مراجعه نموده و شکایت خود را مطرح کنند؛ شما که از صاحبان حیوانات خانگی که بی سر و زبانتر نیستید.

البته این نوشتار سعی ندارد تا کلیه تخلفات برخی تولیدکنندگان حوزه آبزیان را مورد کنکاش قرار دهد ولی در یک مطالعه اجمالی به سرتیتر برخی از آنها اشاره میکنیم شاید عزیزان متولی کاهش نظارتها به خود بیایند و بدانند که دامپزشکان چیزهای زیادی میدانند که به زبان نمیآورند و اگر به زبان نمیآورند و تمام تلاش خود را برای تصحیح اصولی و علمی آنها به کار میگیرند، دلیل بر ندانستنشان نیست و اگر این عزیزان صلاح میدانند میتوان در باب هر کدام از بندهای تخلف و غیرقانونی زیر و بسیاری موارد دیگر که در اینجا نامی از آنها برده نشده است، بسیار صریح با مردم ایران سخن گفت و حتی میتوان تخلفات موجود از این نظر را بر اساس تعداد تکرار بر روی نمودار نشان داد:

1. استفاده از مواد دارویی غیرمجاز و سرطانزا در پرورش آبزیان که حتی طریقه مصرف آن در سایت شرکت سازنده (ایران شیمی) به صراحت بصورت غیرقانونی موجود است.

 2. استفاده از مواد محرک رشد و افزودنیهای غیرمجاز خوراکی در چرخه تولید

 3. عدم رعایت زمان پرهیز از مصرف دارو قبل از ارائه محصول به بازار

 4. استفاده از دارو و مواد غذایی تاریخ مصرف گذشته

 5. استفاده از فضولات کشتارگاهی برای تغذیه آبزیان

 6. تامین بچه ماهیهای دستکاری شده ژنتیکی و پرورش آنها و عدم اطلاع به مصرفکننده نهایی در اینخصوص

 7. دستکاری در گواهیهای بهداشتی صادر شده توسط دامپزشکان

 8. ارسال محصولات به بازار بدون داشتن گواهی دامپزشک مسئول فنی و بهداشتی

 9. آلوده نمودن ذخایر آب روی زمین و زیرزمینی به انواع سموم و آنتیبیوتیکهای غیرمجاز

 10. فروش ماهی قزلآلا بهجای سالمون و فروش کوسه ماهی بجای شیرماهی، فروش ماهی پرورشی بهجای ماهی دریایی، فروش مشابههای ماهی آزاد بهجای ماهی آزاد به مردم و هزاران نوع تقلب دیگر در خصوص عدم تطبیق محصول فروخته شده با درخواست خریدار.

 11. پرورش گونههای مهاجم و غیرمجاز توسط پرورشدهندگان و واردکنندگان و فروش آن به مردم

 12. استفاده از لیبل تولیدکنندگان معتبر و شناخته شده برای مردم برای فروش بیشتر یا فرار از مالیات و فروش بیشتر

 13. استفاده از واتر بایندرها برای افزایش وزن محصول نهایی

 14. استفاده از لعاب برای درخشان کردن ماهی و بالا بردن وزن آن

 15. استفاده از مونوکسید کربن برای بهتر نمودن ظاهر ماهیها ی عرضه شده به مردم

 16. عدم وجود سیستم دفع فاضلاب و همچنین فیلتر آب خروجی از واحدهای پرورشی از نظر سموم و داروهای مصرف شده

بار دیگر از خوانندگان محترم دعوت مینمایم تا با دقت به تصاویر موجود در این نوشتار نگاهی بیاندازند؛ وقتی که در حوزه عرضه و جایی که مردم میبینند و میفهمند چنین اتفاقات فاجعهباری در حال رخ دادن است، میتوان حدس زد که در پس پرده چه اتفاقاتی میتواند رخ دهد و بهشت وقتی کامل میشود که هیچ چشم ناظری هم در میان نباشد!

در پایان لازم به ذکر است آنچه در این میان به چشم میآید نه حذف دامپزشکان مسئول فنی و بهداشتی بلکه حذف و جابجایی سریعتر مسئولینی است که کوچکترین آشنایی با حوزه عملیاتی تحت مدیریت خود نداشته و هنوز نقش افراد در سیستم را به درستی درک نکردهاند و حتی زحمت یکبار خواندن قوانین و مستندات را نیز به خود نمیدهند، شاید این حذف باعث کاهش هزینه بیشتری برای تولیدکننده نسبت به حذف دامپزشکان گردد.

 
 
انتشار یافته: ۴۲
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۱۲
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۵۵ - ۱۳۹۸/۱۰/۰۶
2
20
بسم الله
با تشکر از نگارنده محترم
خاضعانه از خداوند متعال مسالت داریم این اوضاع اسف بار و این بی تدبیری حاکم بر مجموعه دامپزشکی ایران اسلامی ............. را خاتمه دهد
خدایا خودت شاهدی مجموعه دامپزشکی کشور نیروهای خالص و زحمت کش و بی ادعا هستند ..........................
خدایا خودت به داد ما برس
نه ......... به کرسی نشاندن حق تسری و نه تبصره ۱۹ را دارند
جای مسئولین دامپزشکی هنگام تدوین بودجه سال ۹۹ کجا بود؟
چرا هیچ اقدامی نکردند؟
.................................
خدایا ما اگر بخواهیم چند وقت مثل استقلال بدون مربی کار کنیم که را باید ببینیم؟!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۰۶:۱۹ - ۱۳۹۸/۱۰/۰۷
حکیم عزیز!
رئیس سازمان که شده تریبون وزارت جهاد و مدام از واردات گوشت و... می گویند
آیا شما هم تریبون ریاست سازمان شده اید؟
چرا سانسور می کنی؟
ما گفتیم دکترین مدیریت سازمان بر مبنای"اولویت روابط عمومی" تدوین شده است این نه کذب است نه افترا بلکه حرف خودشان است
پس اوضاع تاسف بار پرسنل خصوصی و دولتی امروز کشور نتیجه این اولویت است
حالا در زمینه این اولویت هم ما حرف داریم:
چرا ریاست سازمان روز ۱۴مهر به یکی از پرسنل که تو کانکس پست قرنطینه در سرما و گرما خدمت میکند سر نمی زند و بعد این بازدید را رسانه ای کند و مرتب جلسات .............. تو تهران برگزار میشه؟
آخه دسته گل دادن به خبرنگار در روز خبرنگار مثل اینه که مدیر عامل استقلال بخوابه تو فرودگاه مهرآباد تا استراماچونی از کشور خارج نشه!
مگه کار مدیر عامل اینه؟
مگه مدیر عامل فقط خودشه؟
تو نماینده ۳۰میلیون هواداری!
حکیم جان!
تو تریبون جامعه دامپزشکی ایران هستی از خصوصی و دلتی و دانشجویان این رشته و حتی دامداران و تولیدکنندگان
حریت رسانه ای را به لبخند اشخاص نفروش لطفا
ما نه توهین کردیم نه دروغ گفتیم
جواب ما را با" و جادلهم بالتی هی احسن" بدهید لطفا
پاک کردن صورت مساله چیزی را حل نمی کند
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۰۸:۱۶ - ۱۳۹۸/۱۰/۰۷
.................. در اینده شاهد اوضاع بدتر هم خواهیم بود.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۵۸ - ۱۳۹۸/۱۰/۰۶
3
13
با تشکر از نکات اشاره شده.بی شک باید مسیولین بی مسیولیت دامپزشکی کشور جوابگوی این اظهار نظرهای غیره کارشناسی باشند که متاسفانه دنبال چیزهای دیگر هستند.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۰۹ - ۱۳۹۸/۱۰/۰۶
4
12
جانا هرچند که سخن از زبان ما میگویی ولی دیگر همه فهمیده اند که در این سرای بهداشت اهمیتی ندارد و آنچه مهم و حق مسلم آقایان است سود بیشتر و بقول خودشان افزایش بهره وری است، آن هم با حمایت همه جانبه دست اندرکاران .....
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۱۲ - ۱۳۹۸/۱۰/۰۶
2
15
چه زيبا و سنجيده گفته : بهداشت از حقوق مصرف كننده است نه توليد كننده
متفکر.
|
Sweden
|
۲۲:۳۲ - ۱۳۹۸/۱۰/۰۶
3
15
براوو.دامپزشک مانع دزدی وتقلب میشه پس باید نباشه به همین سادگی.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۴۷ - ۱۳۹۸/۱۰/۰۶
3
9
پيشنهاد ميكنم حكيم مهر گزارش تصويري تخلفات حوزه توليد را براي اطلاع عموم و مخصوصا سازمان شيلات منتشر كند بالاخره دورهمي يه تخمه اي چيزي ميگيريم و سرگرم ميشيم مردم هم ميفهمن با كيا طرفن
ناشناس
|
Romania
|
۰۰:۴۸ - ۱۳۹۸/۱۰/۰۷
2
12
تا بوده همین بوده
همه از حضور یک ناظر فراری ان
چطوره مامورین مالیاتم حذف کنن..مردم خودشون میدونن چقد باید مالیات بدن.. اینجوری هزینه ها هم کاهش پیدا میکنه
داود سالاروند
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۱:۰۱ - ۱۳۹۸/۱۰/۰۷
10
3
هیچکس منکر نظارت دامپزشکی نیست و باید وظیفه حاکمیتی خود را انجام دهد ولیکن در زمان عرضه محصول نهایی به مصرف کننده نه در زمان تولید زیرا تولید کننده تعهدی در قبال بکارگیری نیروی ناکارآمد و اشتغال فارغ التحصبلان ندارد.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۰۸:۰۶ - ۱۳۹۸/۱۰/۰۷
الان كه هم در زمان توليد انجام ميشه و هم در زمان عرضه وضع تخلفات و تقلبات اينه
طرز تفكر شما جز براي فرار از نظارت و ايجاد حاشيه امن براي تخلف نيست
همچنين نيروي ناكارامد رو در مورد شخصي بكار ببريد كه جزو اختياراتتان باشد بكارگيري آن نه جزو وظايفتان ...................
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۰۸:۱۱ - ۱۳۹۸/۱۰/۰۷
جهت اطلاع جنابعالی : شرط لازم و کافی جهت محصول سالم ، نظارت بهداشتی در مرحله تولید است و البته وفق قوانین سازمان و جهت تکمیل این چرخه ، نظارت بر مراکز عرضه نیز امری انکار ناپذیر می باشد
بابک
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۷:۲۹ - ۱۳۹۸/۱۰/۰۷
0
5
ببینید ما دامپزشکان گرفتار یک رویه از بیخ و بن غلط شده این.آقا تا زمانی که ما مستقیم،غیر مستقیم،از طریق نظام سبز سلامت...هر جور که فکر کنید حقوق بگیر کارفرما باشیم اوضاع همینه و به طور کلی آب در هاون کوبیدنه.توجه کنید که ما تو ایران زندگی میکنیم.با همین سطح فرهنگ.همه در حال سودجویی و منفعت طلبی هستن.پس اگه قراره محکم برخورد بشه هیچ راهی جز استخدام دامپزشکان توسط دولت و تعریف ردیف بودجه براشون نیست.مگه میشه من به آقای فلانی گیر بهداشتی بدم و سر ماه هم بهش بگم حقوقم رو بده؟!تاکید میکنم اونم با این روحیه و فرهنگی که ما ایرانی ها داریم که اساسا نظارت، انتقاد و قانون رو برنمی تابیم.به نظر حقیر هر راه حلی غیر از قطع وابستگی مالی دامپزشک به کارفرما به خطا رفتن و وقت تلف کردنه.
تقی زاده
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۷:۳۷ - ۱۳۹۸/۱۰/۰۷
4
0
متاسفانه دامپزشکان محترم که مسئول فنی مزارع هستند اصلا سر مزرعه نمی روند که بخواهند روی مشکلات ذکر شده و تصحیح آن نظارت داشته باشند فقط یک شماره حساب اعلام می نمایند تا ماهانه حقوق را دریافت نمایند. و مخالفت بدنه اصلی شیلات با همین پول مفتی هست که پرداخت میشود و نه اساس نظارت. خیلی از پرورش دهندگان حاضر هستند پول بیشتری هزینه کنند به شرطی که مشکل حل شود نه اینکه بار بیکاری دانشجویان بی تجربه دامپزشکی بر دوش آنها قرار گیرد
کما اینکه کارشناسان سازمان با بازدید و نمونه برداری دوره ای محصولات آبزیان را مورد بررسی قرار می دهند و اقدام به حذف مزارع متخلف می نمایند.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۰۸:۳۵ - ۱۳۹۸/۱۰/۰۷
شما دامپزشكي رو كه متعهد به حضور در مزرعه هست رو به علت عدم حضور به هيئت بدوي تخلفات معرفي كن و يه دامپزشك ديگه بگير بجاش راهش اينه نه فرار از قانون
تقی زاده
| Iran, Islamic Republic of |
۱۰:۴۴ - ۱۳۹۸/۱۰/۰۷
مشکل اینجاست که همه رو باید معرفی کرد ب هیات تخلفات. و این بدلیل ناکارآمدی این طرح هستش. مدامی که حقوق از کارفرما بگیرند نظارت امری مضحک هستش
دامپزشک
| - |
۱۱:۱۰ - ۱۳۹۸/۱۰/۰۷
شما برای اینکه راحت تر تخلف کنی دامپزشکی را که متعهد باشه با هزار ترفند بیرون می کنی و می گردی یکی مثل خودتان را پیدا می کنید.تا دیروز از خدا تونم بود که دامپزشک گیر نده و حقوقش بگیره و بره اما حالا انقدر ....... شده اید که میگید چرا اصلا دامپزشک داشته باشیم
به دامپزشک
| Iran, Islamic Republic of |
۱۱:۴۳ - ۱۳۹۸/۱۰/۰۷
معلومه خیلی عصبانی هستید البته درکتون می کنم چون منبع درآمد راحتی برای شما هست که بدون دردسر امرار معاش کنید و الان به خطر افتاده البته که تازمانی که ........ شما وابسته به ماست نمیشه رو نظر دامپزشک ماهر هم حساب کرد شما که دیگه جای خود دارید
دامپزشک
| United States |
۲۱:۳۹ - ۱۳۹۸/۱۰/۰۷
شما اگه نانی داشتین لنگ حقوق دامپزشک نبودین که اه و ناله کنین.من زمینه کاریم ماهی نیست ولی وظیفه ام هست از حق همکارانم در برابر امثال شما دفاع کنم.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۰۵ - ۱۳۹۸/۱۰/۰۷
0
9
تمام این مشکلات ناشی از ........ و بی تدبیری مسئولین فعلی سازمان و نظام دامپزشکی است .............
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۱۶ - ۱۳۹۸/۱۰/۰۷
0
6
عكسهاي بالا مستند است كه در صنعت آبزي پروري ايران چه ميگذرد و نياز به هيچ سخن اضافي ديگري نيست برخي آبروي معدود توليد كننده متعهد و شايسته را نيز به حراج گذاشته اند عراق ديگر چه استانداردي دارد كه ماهي هاي شما از اونجا هم ريجكت شد و وارداتش ممنوع شد اين رو اسمش رو توليد نميگذارن اسمش خيانت و خودكشي جمعي هست اگر لياقت داريد بريد جلوي اونها رو بگيريد
پاسخ ها
تقی زاده
| Iran, Islamic Republic of |
۱۰:۵۰ - ۱۳۹۸/۱۰/۰۷
دقیقا چون چرخه نظارت صحیح نیست چنین اتفاقی می افته. کسی که از راه دور شماره حساب میده و حتی سر مزرعه نمیره‌ چطور میتونه نظارت داشته باشه که محصولی با استاندارد بهداشتی تولید بشه. دامپزشک وقتی درآمدش وابسته به صاحب مزرعه هست قادر به نظارت صحیح نیست حالا این به کنار که درصد بالایی از آنها صلاحیت علمی و تجربه و شناخت کافی رو ندارن
دامپزشک
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۵۴ - ۱۳۹۸/۱۰/۰۷
1
1
با سلام و تشکر از نویسنده این مقاله
اما نکته قابل توجه اینکه :
تمام مسائلی که فرمودید متین و صحیح . اما عکس ها مربوط به محل های فروش و عرضه ابزیان است نه محل های تولید لطفا اگر عکس هایی از تخلفات بهداشتی محل های پرورش در اختیار عموم قرار دهید .قطعا تاثیر یک عکس خوب همراه با متن بر مخاطب عام بسیار بیشتر خواهد بود . با تشکر
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۲:۳۰ - ۱۳۹۸/۱۰/۰۷
این عکس ها در اختیار بخش دولتی هست و میتوان با هماهنگی آنها نسبت به انتشار اقدام نمود
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۸:۵۹ - ۱۳۹۸/۱۰/۰۷
تمامي اين عرضه كنندگان خود توليد كننده نيز هستند شما كه بهتر از ما اشراف داريد
فرهی
|
United States
|
۱۰:۵۹ - ۱۳۹۸/۱۰/۰۷
5
1
متاسفانه تشخیص نیاز با تدبیر اجرا توسط قانونگذار هماهنگ و مناسب نیاز موضوع در قانون لحاظ نشده است و نتیجه حاصل ، رسیدن به اهداف مد نظر قانونگذار بسیار ضعیف بوده و مشکلات مطرح شده از طرف آبزی پروران هم یک واقعیت است که بهتر بود قانونگذار مد نظر قرار میداد . ضمننا از نگارنده انتظار میرفت بعد از این همه تلاش برای طرح و دفاع یکجانبه از موضوع از عکسهای مراکز فروش غیر استاندارد که نشان از ضعف از برخورد ناظران بهداشتی سازمان های ذیربط دارد بجای مراکز تولید بخورد مردم نمیداد و با این اقدام افکار عمومی را به روند تولید مخدوش نمینمود . این عدم صداقت نشان از تفکر جانبدرانه و عدم شناخت از موضوع است . ایا تولید کنندگان قرار است قربانی ناتوانی های موجود گردند . باید مدیر سایت در ارائه این نوع عکسها که افکار عمومی را نسبت به تولید مشوش مینماید پاسخ گو باشد . بهر صورت نیاز به بررسی برای رسیدگی به تقاضای مطرح شده ملموس میباشد و طرح اینگونه زشت مطالب در این سایت مناسب شان جامعه دامپزشکان نمی باشد . پیشنهاد میگردد جناب اقای دکتر صفری ریاست سازمان نظام دامپزشکی بهمراه ریاست سازمان نظام مهندسی و ریاست سازمان دامپزشکی کشور و کلیه معاونتهای مرتبط در وزارت کشاورزی از جمله ریاست سازمان سازمان شیلات ایران با حضور و ایفای نقش موثر مدیران کلیه اتحادیه های ملی و سراسری در نشستهائی موضوع را از جمیع ابعاد بررسی و راهکار پیشنهادی برای اصلاح را به مجلس و وزیر جهاد کشاورزی منعکس نمایند . این نوع برخورد زیبنده هیچ گروهی نیست و فاصله طرفین را زیاد و سو تفاهمات را زیاد و جامعه و افکار عمومی را سر در گم و مشوش مینماید . مراجعی مثل کمیسیون رفع موانع تولید و کمیسیون بهبود فضای کسب و کار هم میتواند در حل مسئله موثر واقع گردند. با تشکر فرهی
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۲:۱۴ - ۱۳۹۸/۱۰/۰۷
مشکلات مطرح شده از طرف آبزی پروران یک واقعیت است ولی موارد مطرح شده توسط دامپزشکان خیالی و توهم است چه منطق جالبی بر شما حاکم است
هنوز عکسهای مراکز تولید منتشر نشده است و فقط مراکز عرضه منتشر شده آنهم تصاویری که قبلا توسط رسانه ها منتشر شده و اینگونه بهم ریخته اید تصور کنید تصاویر تخلفات تولید منتشر شود چه عکس العملی خواهید داشت
چگونه است که انتشار سخنان سخیف شما در خصوص همکاران دامپزشک زشت و غیر اخلاقی نیست ولی این نوشته ها زشت و غیر اخلاقی است صبر کنید هنوز مطالب اصلی منتشر نشده اند
اینها نوشته شده اند تا بدانید که اگر کشتارگاهیان برای حذف دامپزشکان به نتیجه رسیدند شما هم خواهید رسید
بروید و تا میتوانید موانع کسب و کار را حذف کنید ولی از وظایفتان در قبال بهداشت جامعه نمیتوانید به اسم موانع کسب و کار متواری شوید
باقی سخنان بماند برای زمانی که از آمریکا تشریف آوردید ایران با هم مجادله می کنیم

شما هم بنویسید و مستند بنویسید نه عکس المل احساسی نشان دهید راستی نگفتید چرا عراق تمایلی برای خرید آبزیان شما ندارد
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۲:۴۷ - ۱۳۹۸/۱۰/۰۷
افکار عمومی جامعه مدتهاست که توسط خلافکاران و سودجویان و ارتزاق کنندگان از عدم رعایت بهداشت عمومی جامعه مشوش شده است
بهداشت عمومی جامعه سوء تفاهم نیست بلکه حقی است که مردم بر گردن تولید کننده و وارد کننده دارند و به هیچ عنوان قابل معامله نیست

صراحتا موانع تولید از نظرتان را که دامپزشکان باعث ایجاد آن شده اند را بنویسید تا پاسخ مستدل بشنوید با کلی گویی و آسمان ریسمان بهم بافتن مشکلی از کسی حل نشده
اتفاقا پیشگاه مردم بهترین محکمه برای سخن گفتن علنی است وگرنه از نوح و اسماعیل میخواهید که یکجا جمع شوند شدنی نیست
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۳۵ - ۱۳۹۸/۱۰/۰۷
0
4
نظارتهای بهداشتی ، اعم از دولتی (اعزامها) و خصوصی (ناظرین ماده 19) عملا به سوی نابودی می روند.

اما هر روز شعار آغاز طرح های ملی داده می شود
سازمان های دامپزشکی و نظام دامپزشکی بسوی نابودی می روند
فرهی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۳۸ - ۱۳۹۸/۱۰/۰۷
1
0
شما هنوز صورت مسئله را خوب بررسی ننموده اید و این رفتار نشان از فرار از طرح درست مسئله است .لطفا موارد قید شده توسط ابزی پروران و ریاست سازمان شیلات را بخوانیو . هیچ کس نظارت اصولی و کاربردی و منطقی مخالفت نکرده و به سازو کار اجرایی اشکال دارد . چه بسا اکثر ادعاهای شما ریشه در وجود همین سازو کار و رفتار شما دارد . بهر صورت تهدید ابزاری نا کار امد است و بالاخره مراکز ذیربط برای پاسخگویب ورود خواهند کرد .
پاسخ ها
واعظی
| Iran, Islamic Republic of |
۱۳:۵۷ - ۱۳۹۸/۱۰/۰۷
جناب فرهی عزیز از اینکه منطقی مسائل را مطرح می کنید ممنونم آیا برای اصلاح این ساز و کار اجرایی تا کنون با رئیس سازمان نظام دامپزشکی جلسه ای برگزار نموده اید که نتیجه نداده و نامه مستقیم به وزیر همراه با انتشار عمومی آن را به انجام رسانیده اید
به نظر می رسد نوع رفتار رئیس سازمان شیلات و عوامل انتصابی ایشان در اتحادیه تولید کنندگان ماهیان سردآبی که صدای فعالان این صنف را هم در آورده است در خصوص انتشار نامه در فضای رسانه ای کشور و مصاحبه های توهین آمیز آنها در هتک حرمت حرفه ای دامپزشکان برخلاف فرمایشات شما می باشد
برای عزیزی چون شما عزت و افتخار آرزومندم
کامیاب قیصربیگی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۱۶ - ۱۳۹۸/۱۰/۰۷
0
3
وقتی شخصی بی‌سواد ............. باشه،بهتر از این نمی شه.
دوستان مملکت نابود شده،چیزی دیگه نمونده
پاسخ ها
دانشجوی phd(بافت شناسی مقایسه ای)
| Iran, Islamic Republic of |
۲۰:۲۶ - ۱۳۹۸/۱۰/۰۷
کامیاب عزیز
بنده ۲۰سال پیش دانشجوی کاردانی بودم چند تا همکلاسی داشتم اون موقع می گفتند اگر فلان روزنامه را توقیف کنند مملکت از هم می پاشه!
۲سال پیش دانشجوی ارشد بودم یکی از رفقا گفت اگه دلار ۵تومن بشه مملکت می پاشه!
چند وقت پیش هم یکی از همکاران گفت دست به قیمت بنزین بزنند مملکت از هم می پاشه!
حالا نمیدونم شما از چه زاویه ای به مملکت نگاه می کنید که آنرا در حال از هم پاشیدن می بینید!
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۰۸:۱۵ - ۱۳۹۸/۱۰/۰۸
حوصله نوشتن ندارم.دانشجوی عزیز ,مملکت ما درست عالم برزخ است.
حالا من کاری به دوستان و رفقای شما ندارم .ولی بنده هر روز در روستا و فارمهای صنعتی شاهد خیانتهای بزرگ مسولین به مردم و کشور هستم .
دیگه هم فایده ای نداره ,مگه مثل همیشه فقط خود خدا و گرنه این مسولین دست شیطان را هم از پشت بستند.
دانشجوی phd(بافت شناسی مقایسه ای)
| Iran, Islamic Republic of |
۱۱:۰۲ - ۱۳۹۸/۱۰/۰۸
خدا را شکر مسئولین فقط می توانند دست شیطان را ببندند
اگه دست خدا را (معاذالله)می بستند وضع خیلی خراب تر میشد!!!!
رستگار
|
Sweden
|
۱۹:۳۹ - ۱۳۹۸/۱۰/۰۷
0
1
دقیقا حذف نظارت بهداشتی درجهت کاهش هزینه هاست....
ای که دستت میرسد کاری بکن
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۰۵ - ۱۳۹۸/۱۰/۰۷
0
3
واقعا همه جامعه دامپزشکی و همه اعضاش صداشون دراومده از اینجور قبیل اظهارات نظرات شیلات و سایرین اما دریغ از یه بیانیه، یه جوابیه، یه اظهار نظر از طرف سازمان دامپزشکی یا نظام دامپزشکی، اینطور پیش بروید دامپزشکی نمیمونه که مسند نشینش باشید
فرهی
|
United States
|
۲۳:۲۸ - ۱۳۹۸/۱۰/۰۷
0
0
سلام جناب آقای واعظی ممنون از شما ، موضوع نظارت بهداشتی و فنی طبق قانون مختص به حوزه آبزی پری نمی باشد و حوزه های متعددی از جمله دام ، طیور، فرآوری و ... را در بر میگیرد به همین دلیل اینجانب اعلام نمودم جلسه با حضور معاونتهای مختلف مرتبط وزارت کشاورزی و اتحادیه های ملی و سراسری و دستگاه های نظام دامپزشکی و ننظام مهندسی باید همزمان و یکجا برگزار گردد و موضوع پس از بررسی و ارائه پیشنهادات مورد قبول در قالب تنظیم بسته پیشنهادی اصلاحات مورد قبول جامع الطراف برای بازبینی قانونی به کمیسیون رفع موانع تولید و بهبودتوسعه فضای کسب وکار مطرح تا مشکل بصورت قانونی بررسی و رفع گردد . ضمننا تا انجا که در جریان هستم اتحادیه بعضا بطور غیر همزمان و غیر پیوسته مشکل را به سازمان مربوطه و معاونت خود منعکس نموده اند و بنظر می اید مدیریت یکپارچه ذینفعان در قالب پیشنهادی میتواند موثر واقع گردد و با این حرکت نظارت به روز و با استفاده از روشهای نوین با بهره گیری از روشها و الگوهای پیشنهای شکل بگیرد. بنظرم هیچ فردی با ادبیات زشت و توهین موافق نباید باشد و بدیهی است این نوع ادبیات پیش برنده کار و راه حل نمی باشد .
پاسخ ها
علی
| Iran, Islamic Republic of |
۱۰:۵۰ - ۱۳۹۸/۱۰/۰۸
.................... دکتر برایی نژاد می توانستند که حیف شد
حسین ترابی
|
Japan
|
۱۰:۲۰ - ۱۳۹۸/۱۰/۰۸
0
2
از خواندن این مطلب واقعا لذت بردم و به نویسنده محترم بخاطر نگاه آگاهی و دانش بالا،نگاه مبسوط انسانی و علمی صمیمانه تبریک گفته و آرزو دارم چنین افرادی روزی در این کشور بحق مصدر امور گردند.با احترام فراوان.
یک دامپزشک سربا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۴۴ - ۱۳۹۸/۱۰/۰۸
0
1
با سلام
من در بهداری یکی از یگان های نیروی انتظامی در حال گذران خدمت می باشم، اخیرا یگان از بازار ماهی تبریز اقدام به خرید ماهی می کرد که از بنده خواسته شد کیفیت بهداشتی بار ماهی خریداری شده را بررسی نمایم با چندین بار بررسی فهمیدم که بازار ماهی تبریز مسئول فنی ندارد و ماهی های عرضه شده بدون نظارت مسئول فنی در استخرهای پرورش به دست مصرف کننده می رسد!!! ضمنا با سختی و دستور مقامات انتظامی استان از خرید و طبخ ماهی از بازار ماهی تبریز در نیروی انتظامی جلوگیری گردید که نیاز به بررسی بیشتر می باشد.
مجید
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۲۸ - ۱۳۹۸/۱۰/۰۹
0
2
به نظر من سازمان دامپزشکی بخاطر فشار وزارت حهاد که متولی افزایش تولید است نتوانسته وظیفه حاکمیتی نظارت بهداشتی بر تولید را به درستی انجام بدهد که اگر انجام میداد و بخاطر بحث سالمونلا و باقیمانده ها حداقل ۲۰ درصد تولیدات را که باید از چرخه مصرف حذف کنیم معدوم میکردامروز شاهد این توهین ها و مقاومت ها نبودیم وتولید کننده ها بخاطر بقای خودشان مجبور بودند از هر کجا که شده یک دامپزشک پیدا میکردند تا بتواند تولیدی داشته باشند که بتواند تاییدیه بهداشتی سازمان رابگیرند ودچار ضرر و زیان نشوند. مثل تمام کشورهای پیشرو که تولید کننده مواد غذایی از ترس برخوردهای شدید سازمانهای دولتی، ضوابط بسیار سخت گیرانه ای را با استخدام نیروهای توانمند اجرا میکند .
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
ادامه