کد خبر: ۵۲۹۴۰

نیازمند درمانگاه عمومی و مایه کوبی در شهر چترود.

دامپزشکان جویای فعالیت به نظام دامپزشکی استان کرمان مراجعه نمایند.

شماره تماس: ۳۲۱۶۰۰۰۸

تاریخ اعلام نیاز: 98/7/29
 
 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
ادامه