کد خبر: ۴۶۸۵۳
تعداد نظرات: ۱۲ نظر
نگاه شما:
«دکتر میثم کلهر» از مخاطبین محترم حکیم مهر، در یادداشتی ارسالی به این پایگاه خبری تحلیلی نوشت ...
 
 

حکیم مهر: «دکتر میثم کلهر» از مخاطبین محترم حکیم مهر، در یادداشتی ارسالی به این پایگاه خبری تحلیلی نوشت:

انتخابات نظام دامپزشکی ایران پس از حدود ده سال به تعویق افتادن که علل و عوامل آن در همین سایت حکیم مهر برای استفاده و بازخوانی مجدد همگان در دسترس است برگزار گردید، حقیقتا مجالی برای پرداختن و موشکافی این علل ندارم چرا که سابق بر این گفته اند و نوشته اند و نیازی به تکرار مکررات نیست پس به وضعیت پس از انتخابات میپردازم.

حتما شما شنیده اید که سلسله آزمایشاتی برای بررسی میزان انطباق پذیری گونه های مختلف با شرایط ناسازگار با روال طبیعی زندگیشان در سرتاسر دنیا انجام شده یا در حال انجام است. یکی از آزمایشات مربوط به کبوترانی بود که مدتها در قفس نگهداری شدند و به شرایط غیر معمول آن با ذات پرواز دوستشان عادت نمودند و همچنین به یاد دارید که چگونه کبوترهایی که پس از آزمایش هیچ گونه قفسی آنها را محصور نکرده بودند توانایی پریدن نداشتند، در حالیکه از نظر فیزیکی قدرت پرواز داشته اند. آیا به نظر شما این آزمایش در حرفه دامپزشکی تکرار نشده است؟ مخصوصا در حرفه دامپزشکی حین و پس از انتخابات؟ آیا سازمان نظام دامپزشکی که قرار بود خانه بخش خصوصی باشد، تا چه حد به این هدف مهم نزدیک شده است؟

نگاهی به سابقه انتخابات و رؤسای قبلی سازمان نظام که بیاندازیم، می بینیم که کسانی که ابتدائا سکان دار سازمان نظام دامپزشکی بودند، پس از خروج از آن به منتقدین تبدیل شده اند و حتی در این میان از شرکت در انتخابات آتی نیز سرباز زده اند (دکتر هاشم زاده و دکتر صفاریان). جالب داستان اینکه درست پس از رفتنشان هم منتقد شده اند و ما را در وهم اینکه این آقایان خود سکان دار نظام بوده اند، پس از چه کسی انتقاد می کنند گذاشته اند. حتی کار به جایی رسید که درست قبل از انتخابات انجمن مرده ای را به مدد همین انتخابات و به قصد هدایت آراء می خواستند زنده کنند که متاسفانه یا خوشبختانه دیگر سیاهی لشگری را که مد نظرشان بود نیافتند و رشته ای که میرفت تا به لحاف سنگین فریب تبدیل شده بر روی جوانه های تازه رویش یافته بخش خصوصی بنشیند، همه پنبه شد.

هر چند ایرادات ما به سازمان نظام مرکزی هم وارد است که بحث انتشار آمار شرکت کنندگان در انتخابات را با فرد حاذق تری مشورت ننمودند و صرفا از دیدگاه بسته تحلیل گر آمار این اعداد و ارقام را منتشر نمودند و اینگونه بسیاری از اطلاعات ارزشمندی را که می توانست دستمایه تجزیه و تحلیل مناسب از این آمار باشد را از دسترس همکاران خارج نمودند، ولی با این حال آیتم های آماری مد نظر ما برای تجزیه و تحلیل درست این آمار می توانست مولفه های ذیل باشد:

نگاه آماری سازمان نظام دامپزشکی به انتخابات صرفا از جایگاه نامزدها بود نه از نگاه اعضاء؛ به عنوان مثال چند درصد دولتی ها برای رای دادن آمدند و چند درصد خصوصی ها؟ منتخبین بخش خصوصی از کدام رسته های فعالیت بودند و منتخبین تا چه اندازه با سیمای دامپزشکان و پیرادامپزشکان موجود در آن استان تطابق داشته و دارند؟ انتخابات سال 1397 نسبت به انتخابات قبل و نتیجه آن چه تغییراتی داشته و در کدام جهت ها بوده است؟ درصد وزنی رده های سنی منتخبین نسبت به رده سنی دامپزشکان موجود در هر استان و کل کشور چگونه بوده است؟ پیش بینی سازمان نظام دامپزشکی با توجه به تعداد دانشجویان موجود در دانشگاه ها و همچنین ظرفیت های اشتغال موجود در استان ها و کشور به کدام سمت و سو متمایل خواهد بود؟

اینها سوالاتی است که امیدواریم رئیس محترم سازمان نظام دامپزشکی برای آنها پاسخ مناسب و مستدل را منتشر نماید تا بتوان به عنوان نتایج برای انتخابات های آتی دست آویزی برای مقایسه و پیش بینی قرار گیرد.

 همه شما کم و کیف انتخاباتی را که برگزار شده را بهتر از بنده می دانید و در زمینه برگزاری انتخابات سازمان نظام نمره قابل قبولی را از طرف اعضاء خود دریافت نمود، شائبه تقلب و دست بردن در آراء در این انتخابات وجود نداشت، رد صلاحیت ها تا جایی که ما به عنوان اعضاء اطلاع داریم بر مبنای قانون بوده است و همچنین افرادی که دخیل در برگزاری انتخابات بوده اند کمترین اصطکاک را با اعضاء فعال سازمان نظام داشته اند، بجز یک دو استان که کار به چماق و چماق کشی کشیده است که خود حکایت مفصل دارد.

برخی از پایگاه های رسانه های اجتماعی را که به دنبال استقلال یک سازمان دولتی هستند و معلوم نیست این استقلال قرار است از چه کس یا کسانی صورت پذیرد (تعریف و تمجید از رئیس تازه منصوب در ابتدا و پس از نگرفتن پست و مقام تقبیح و به چالش کشیدن وی، انتشار پست های موهوم در توهین و تمسخر نسبت به همکاران بخش خصوصی و دولتی با عکس گوسفند و تک سمی و ...) اینگونه به جامعه دامپزشکی القاء می کنند که سازمان نظام دامپزشکی حق نداشته رای دادن افراد در انتخابات نظام را منوط به پرداختن حق عضویت بنماید و با این کار اجحاف زیادی در حق برخی کاندیداها نموده است و ننوشتند که ساز و کار این اجحاف از چه طریقی بوده است. حقیقت امر این است که این دوستان به اصول دموکراسی جامعه نیز اعتقاد ندارند و اینها همانهایی هستند که اگر دست در دهد، با صدمات غیرقابل جبرانی هم بخش خصوصی را به خاک سیاه خواهند کشید و هم بخش دولتی را. این دوستان و همکاران ننوشتند که چگونه تصور می کنند کسی که در ساختن زیر بنای یک نهاد غیردولتی حاضر نیست سهم خود را بپردازد، انتظار دارند در مسیر دهی به آن و تعیین مدیران آن نقش ایفا کند؟ از نظر این دوستان در همیشه باید بر روی یک پاشنه بچرخد و آنهم پاشنه ای که به سمت ایشان است و جالبتر اینکه این دوستان همه دولتی هایی هستند که مرام ریاست فعلی سازمان دامپزشکی را نمی پذیرند، یعنی: عدم دخالت حداکثری در رویه های یک نهاد غیر دولتی حرفه دامپزشکی و اینجاست که ما برای اولین بار به نوشته های پیشینیان خود نیز شک می کنیم که گفته بودند: الناس علی دین ملوکهم.

واقعیت داستان انتخابات قزوین و اصفهان و مرکزی چیست و طرفهای این درگیری چه کسانی هستند؟

قبل از اینکه به این ماجرا بپردازیم، کمی به سابقه افراد نگاهی بیاندازیم؛ رئیس سازمان نظام دامپزشکی دکتر محمدرضا صفری فردی دولتی است که از میان سه نفر معرفی شده به وزیر جهاد کشاورزی وقت و تائید ریاست جمهوری برای این سمت انتخاب شده است؛ با این اوصاف و با توجه به سابقه ایشان و همچنین بر اساس نوشته های فضای مجازی از سوی برخی ائتلاف ها در استان های مرکزی، قزوین و اصفهان می بایست منتظر طرفداری ایشان از کاندیداهای دولتی باشیم ولی چه اتفاقاتی افتاده که این فرد رویه ای کاملا عکس را در سه استان مورد نظر در پیش گرفته است؟ و چرا همین فرد عکس العملی به انتخابات اردبیل و سیستان که عمدتا دولتی ها آن را قبضه کرده اند، نگرفته است؟

راستش را بخواهید این نگاه که حتما و الزاما می بایست همه چیز همانند نرون در دست با کفایت رئیس سازمان نظام باشد، برخاسته از ذهن آماتور و بی اطلاع افرادی دارد که یا ساز و کارهای سازمان های مردم نهاد را نمی دانند و یا از قانون سازمان نظام دامپزشکی و ابعاد اجرایی آن اطلاع لازم را ندارند و یا اینکه با فرافکنی و تلاش برای فضا سازی سعی می کنند جو متشنجی را بازسازی کنند که در زمان برگزاری انتخابات نتوانستند آن را صحنه سازی کنند و به واسطه این فضای متشنج، تلاش کنند تا بر روی تصمیم های اتخاذ شده تاثیر بگذارند. فقط به ذکر همین نوشته در این خصوص بسنده کنیم که انتخاب رئیس نظام استان با توجه به اینکه ترکیبی از انتخابی و انتصابی است مولفه های بسیار زیادی را می طلبد که استانداری، نمایندگان مجلس استان، سازمان نظام مرکز (دقت کنید که نوشتیم سازمان نظام مرکز نه رئیس سازمان نظام مرکز)، جهاد کشاورزی استان و ... کلی سازمان های پیدا و پنهان که ذکر آنها در اینجا ضرورتی نمی یابد، تنها گوشه ای از اسامی دخیل در این انتخاب هستند.

دیدگاهی در این میان هم وجود دارد که بر مبنای الگوی نامه شهرداری رشت می چرخد!!؟؟ این سخن به چه معناست؟ اگر خاطرتان باشد در شهرداری رشت فردی بود که خودش به خودش نامه زده بود و درخواست وام نموده بود و سپس پشت آن یکی صندلی نشسته بود و با وام خودش موافقت نموده بود؛ این مثال را اینجا نگه دارید تا برسیم به قزوین و اصفهان و مرکزی.

در استان اصفهان که برنامه ریزی ها برای انتخابات از حدود دو سال پیش آغاز گردیده بود، ائتلاف های جالبی شکل گرفت که ائتلاف دولتی ها با مسئولین فنی یکی از آنها بود. این ائتلاف که پیش درآمد آن از طریق وضع برخی قوانین خودساخته از سوی بخش دولتی در خصوص اختلال در روند تشخیص و درمان بخش خصوصی (که قاعدتا سالهاست از بخش دولتی خارج گردیده است) صورت گرفت، اولین نتیجه آن حذف پروسه تشخیص و درمان از مناطق کمتر توسعه یافته بود، چرا که با واگذاری مسئولیت فنی مراکز خرده فروشی به سایر رده ها، نظر درمانی دامپزشک را از چرخه درمان و پیشگیری حذف کردند، صرفا به این دلیل که بتوانند پشتوانه ای در بخش خصوصی برای خود فراهم کنند و دومین آن در خصوص ماده های 19 و 5 صورت گرفت که به راحتی این زنجیر به هم پیوسته حرفه ای را از سوی بخش دولتی که خود باید تاکید بر انسجام آن داشته باشند گسستند، صرفا به دلیل آنکه بتوانند عنان اختیار نظام استان را نیز در دست بگیرند.

باز گردیم به داستان شهرداری رشت! آیا می خواهیم داستان شهرداری رشت را در استانهای قزوین و اصفهان تکرار کنیم؟ آیا قرار است اداره کل خود در بعد نظارتی عمل کند و به هیات تخلفات نظام معرفی کند و سپس همان دوستان از روی صندلی صبح به پا خیزند و بر صندلی بعداز ظهر بنشینند و تخلف ارجاع شده خودشان را رسیدگی کنند و در اصل قاضی و دادستان را یک نفر کنند؟!

این یک بعد قضیه، اما در بعد دیگر وقتی به قبل از انتخابات بنگریم، برخی از دوستان و همکاران در استانهای قزوین و اصفهان تصور می کنند هرآنچه در قزوین و اصفهان رخ داده در همان جا مانده غافل از اینکه به همان ترتیبی که همین آقایان چماقدار از فضای مجازی در کوبیدن سازمان نظام بهره می برند، اعضای واقعی نظام آن استانها نیز از همین ابزار برای اطلاع رسانی واقعیات رخ داده در آن استان به سایر همکاران بهره برداری می کنند. استفاده از اهرم قوانین دولتی، استفاده از ابزار و امکانات دولتی برای تبلیغات و جمع آوری آراء، تحت فشار قرار دادن بخش خصوصی به هر طریقی از تطمیع تا تهدید و حتی در استان قزوین کتک و کتک کاری در استان و در حوزه رای گیری نمونه بارز این نوع استفاده از قدرت عکسی بود که در فضای مجازی از برخی آقایان منتشر شد که چگونه برای استیفای حق!!! جلوتر از کاندیدای معترض در حال بیان عرایضشان به نماینده استان بودند. آیا شائبه اینکه مدیر کل استانی برای به دست گرفتن اختیار نظام استان دست به هر کاری بزند، برای افتادن از چشم همکاران کفایت نمی کند؟ تا جاییکه ما به یاد داریم تا قبل از این اگر شما در انتخابات یک سازمان مردم نهاد شائبه اتصال به منابع دولتی برای یک نفر مطرح بود، خود اعضاء به وی پشت می کردند؛ حال داستان برعکس شده است و این اتصال به منابع دولتی برای برخی شده همه چیز!! تا بتوانند صبح در مقام دادستان فردی را به قاضی ارجاع دهند و بعداز ظهر از روی صندلی دیگری در مقام قاضی برای وی تصمیم بگیرند.

البته عبور می کنیم از آنچه که در حال حاضر به عنوان خواسته در فضای مجازی از سوی برخی از چماق به دستان در حال پیگیری است که به هیچ عنوان با واقعیت آنچه که رخ داده است انطباق ندارد و اگر فردی پیدا شود که این شنیده های ما را به عنوان مرجع مناسب تائید و یا رد کند، بی شک لطف بزرگی در کمک به آرام سازی این فضای گنگ و مبهم ساخته شده توسط برخی معدود افراد نموده است؛ به عبارت ساده تر این دوستان تمام آنچه که اتفاق افتاده را نمی گویند و فقط قسمت هایی را عنوان می کنند که دوست دارند و به نفعشان است و دموکراسی برای اینها تا جایی قابل قبول است که به نفعشان باشد و اگر احیانا کسان دیگری بر مبنای قانون خواستند بر همین دموکراسی صحه بگذارند، می شود دیکتاتوری و نخل ناخلف. جالب آنکه وقتی کلیت ماجرا را در کشور می نگریم به حلقه ای می رسیم که از سوی برخی دولتی های حاضر در تهران، اصفهان، قزوین، چهارمحال و بختیاری تشکیل شده است و تصمیمشان برای گسترش این حلقه دولتی به سمت کل کشور است تا بیابند و سیراب کنند از شهد گوارای دموکراسی که خود ساخته اند در لوای تهمت، توهین و افترا و انتشار مطالب کذب.

آیا روزی خواهد رسید که این گماشتگان چماق به دست دموکراسی خواهان دولتی اجازه دهند تا سازمان نظام از قید و بند انتخابات خارج شود و برسد به نقطه ای که برنامه ریزی های خود را برای مطالبات به روز مردم در خصوص بهداشت عمومی و همچنین مطالبات صنفی و حرفه ای همکاران را پیگیری کند و از سوی دیگر مدعی العمومی باشد در برابر سوء استفاده کنندگان از عدم وجود قوانین پایدار در خصوص حفظ و حراست از بهداشت عمومی جامعه در برابر سوداگران مرگ. یا فرصت بیابد و قاطعانه بایستد در برابر دست اندازی های وزارت بهداشت در حوزه بلوکه نمودن اعتبارات مورد نیاز در خصوص طب پیشگیری؛ شاید ما اشتباه می کنیم و منافع این دوستان و همکاران در همین کاری است که انجام می دهند، تا علی برکت الله شاهد حضور آنان در کازینوهای کانادا باشیم.

 
 
انتشار یافته: ۱۲
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۲
ناشناس
|
Germany
|
۰۰:۲۸ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۳
0
0
.............. طرفدار رئیس نظام دامپزشکی بالاخره خودی نشان دادند
علی برکت الله
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۱:۳۱ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۳
0
0
آیا نویسنده خود متوجه تناقضات فراوان نوشته خود هست !!؟؟
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۱۵ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۳
0
0
انتشار این متن سراسر تناقض صرفا به منظور تحت الشعاع قرار دادن اعتراضات است
و اما واقعیت داستان انتخابات قزوین و اصفهان و مرکزی چیست و طرفهای این درگیری چه کسانی هستند؟

این است که زمان سکوت در برابر زیاده خواهی گذشته است
این است که دولتی ها را دشمن فرضی نشان دادن و در پس آن بی اعتنایی به رای اعضا و انتصاب همکیشان به منصب ریاست نظام این استان ها را به حق جلوه دادن
دکتر
|
United States
|
۰۸:۲۲ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۳
0
0
ناشناس محترم خواننده باهوش و حرفه ای براحتی می تواند متوجه این به اصطلاح تناقضات و ضرورت وجود انها شود
ناشناس
|
-
|
۰۹:۳۸ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۳
0
0
سلام.دوستان و همکاران گرامی .
متاسفانه مطلبی در سایت حکیم نا مهربان منتشر شده ...................
نوشته اند :
1- رد صلاحیتها قانونی بوده است
2- پرداخت حق سهم خود از بنای سازمان نظام .
3- دولتی های اقتدار گرا
4- برخی از پایگاه های رسانه های اجتماعی را که به دنبال استقلال یک سازمان دولتی هستند و معلوم نیست این استقلال قرار است از چه کس یا کسانی صورت پذیرد (تعریف و تمجید از رئیس تازه منصوب در ابتدا و پس از نگرفتن پست و مقام تقبیح و به چالش کشیدن وی، انتشار پست های موهوم در توهین و تمسخر نسبت به همکاران بخش خصوصی و دولتی با عکس گوسفند و تک سمی و ...)
و یک متن پر از اشتباه و دروغ ها و تهمت های بی پایه .
جامعه دامپزشکی در خصوص نویسنده این نوشته و کسانی که در انتشار این مطالب تلاش می کنند قضاوت خواهد کرد .
اقای نویسنده شجاع جناب اقای دکتر میثم کلهر ،اینجانب دکتر کامیاب قیصربیگی ،کارشناس سل و بروسلوز شبکه دامپزشکی خرم اباد و سابقه فعالیت 14 سال کار کلینیکی در بخش خصوصی شما و همه کسانی که از شما حمایت معنوی و مالی می کنند را به مناظره در هر مکانی که شما بفرمایید می نمایم .این گوی و این میدان .البته کارت شناسایی فراموش نشود
کلهر
|
Netherlands
|
۱۰:۱۴ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۳
0
0
اینکه حکیم مهر یا به اصطلاح خودم حکیم ........ از میان 50 مطلب ارسالی مطلبی را که ممکن است بیشترین مخاطب را داشته باشد انتخاب می کند برای انتشار ناشی از سیاست های این خبرگزاری است وگرنه چرا مطالب قبلی را منتشر ننمودید امیدوارم این رویه تان را اصلاح کنید و یک سویه به مسائل نگاه نکنید
کلهر
|
Netherlands
|
۱۰:۱۸ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۳
0
0
جناب آقای دکتر کامیاب قیصر بیگی دعوت به مناظره شما راس ساعت 19 امروز در گروه هم اندیشی پذیرفته شده و منتظر حضورتان خواهم بود البته نیازی به کارت شناسایی ندارید با ابواب جمعی تشریف بیاورید خوشحال خواهیم شد بساط دموکراسی در گروه هم اندیشی مهیاست و برعکس سایر گروههای انحصارگرا دگر اندیشان سرکوب نمی شوند حضورتان پایه گذار آزادی ابراز عقیده خواهد بود
ناشناس
|
-
|
۱۰:۴۴ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۳
0
0
جناب اقای دکتر کلهر .پشت نقاب فضای مجازی مناظره نمی کنم .با رییستان هم حاظرم مناظره کنم .اما رو در رو با حضور همه دوستان .کامیاب قیصربیگی .
کلهر
|
Netherlands
|
۱۱:۱۴ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۳
0
0
جناب آقای دکتر قیصر بیگی اول اینکه من در این ساعت مینویسم متعلق به خودم است ولی شما کارمند دولت هستید و این کار شما تخلف است که بابت حقوقی که میگیرید از وقت دولتی مایه میگذارید این یک نمونه از مشکلاتی است که بخش دولتی با آن مواجه است
دیگر اینکه من شما را به مناظره در هر مکانی دعوت ننمودم این شما بودید و من هم قبول کرده و مکان آن را مشخص نمودم
اتفاقا در گروه هم اندیشی برعکس گروه خودتان که پر است از اکانت های دیلیت شده خودتان همه همکاران هستند از بزرگترین تا کوچکترنشان که من باشم این جرات را داشته باشید و یک بار با حقیقت روبرو شوید اتفاقا رئیسم هم در آن گروه هست
نگران نباشید یک تبادل افکار همکارانه و دوستانه است و قرا نیست کسی مغلوب و کسی پیروز شود صبح همین امروز با یکی دیگر از همکارن همین تبادل افکار صورت گرفت
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۳۰ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۳
0
0
استاد نا شناس قبلا با شما در گروه حامیان استقلال سازمان دامپزشکی هم صحبت شدیم.اینقدر سنگ هم اندیشی را به سینه نزنید .دوستان این گروه با بنده آشنایی کامل دارند و حداقل سه بار از این گروه توسط ادمین های محترم حذف شدم .در مورد مکان ،فکر کنم ،مکان و فضا با هم متفاوت باشند.
در مورد وقت . اطلاعات شما کامل نیست ما کارشناسان سل و بروسلوز کار اداری چندانی نداریم و بیشتر کار ما در فارم است .روزهای که تست و یا قرائت نداریم .در اداره هستیم.ا ین آخرین پیام برای شماست.لطفا خود را کامل معرفی بفر نمایید ،تا خصوص شما دوستان درست قضاوت کنند.کامیاب قیصربیگی
استاد ناشناس
|
Netherlands
|
۱۳:۲۰ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۳
0
0
جناب آقای دکتر قیصر بیگی

در صورتی که صلاح بدانید همانگونه که حکم بر اخراج بنده از گروه حامیان استقلال دادید میتوانید مجددا دعوت به گروه کنید بنده همانجا هم دعوت به مناظره شما را میپذیرم و در خدمتتان خواهم بود
بله تست سل و بروسلوز زمان تست و قرائت دارند و اگر بخواهیم بر مبنای سخنان شما قضاوت کنیم دولت به شما اجازه نداده که در ساعات اداری در تلگرام و وب سایت ها به همراه سایر همکاران اداریتان از سایر استانها وقتتان را به تلگرام بازی و انتشار مطالب بر علیه سایر دولتی ها و بخش خصوصی صرف کنید شما بابت این موارد حقوق دریافت نمی کنید مگر اینکه شما بالاتر از قانون باشید که خوب همه مشاهده می کنیم

اشاره دقیقی داشتید بر خوی نخوتی که در برخی همکاران دولتی مورد اشاره ما ساری و جاری است و همه مشاهده می کنند که چگون از زیر بار پاسخگویی طفره میروید زمانی که عکس گز بلداجی را برای مدیر کل فلان استان میگذاشتید آنهم در ساعات اداری و آنهم در فضای مجازی که حضورتان بالکل ممنوع شده است باید فکر این پاسخها را میکردید

من باب ناشناس بودن هم نگاهی بیاندازید به همان گروهی که مدیریت میفرمایید پر است از اکانت های دیلیت شده خودتان که بابت موضوعات روز با اکانت های ناشناس یک روز از خلج بابت ریاست سازمان تعریف و تمجید میکردید و وی را دستاورد حزب بنفش و سبز میکردید و روز بعد وی را مدیر نالایق خطاب میکردیدهمین کار را در خصوص دکتر رفیعی پور انجام دادید چه کسی برای مدیری که سه ماه است بر روی کار نیامده نظرسنجی بررسی عملکرد منتشر می کند که شما این کار را انجام دادید حالا بماند داستان آن سالهای تماشایی در این استان و آن استان و بعد پس از نوشتن مطالب این اکانتها اکنون به دیلیتد اکانت تبدیل شده اند شما که به مشخص بودن طرف مقابلتان اصرار داری چرا از این بازیهای .......... به راه انداختید

به هر صورت برای من فرقی نمی کند هر جایی از هم اندیشی تا استقلالکده تا همین حکیم مهری که گزینشی مطلب منتشر می کند بنده آماده مناظره با شما هستم تا شاید کمی اخلاقیات فضای مجازی را ارتقاء دهیم
دولتی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۴۰ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۴
0
0
این نظامی که شده دولتی چجوری میخواد حامی بخش خصوصی باشه چجوری میخواد یه دولتی برای احقاق حقوق یه دامپزشک بی کسو کار خصوصی از مافوقش حرف شنوی نکنه پس ......... بسههههههه الان بخش دولتی دارو و درمانو گرفته در اینده بقیه بخشاروهم میگیره پس دورهم خوش باشید
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
ادامه