کد خبر: ۴۳۴۶۶
تعداد نظرات: ۵ نظر
رئیس سازمان نظام دامپزشکی:
«دکتر محمدرضا صفری» افزود: سازمان نظام دامپزشکی در استقرار ناظران فنی بهداشتی در مراکز تولیدی شامل کارخانجات تولید خوراک با سازمان دامپزشکی همکاری می‌کند ...
 

حکیم مهر: رئیس سازمان نظام دامپزشکی با بیان اینکه از یک طرف، کارخانجات هزینه های بیشتری را برای تولید خوراک متحمل می شوند و از طرف دیگر دولت به مرغداری ها یارانه خوراک می دهد، پیشنهاد داد: دولت یارانه خوراک مرغداری ها را به کارخانجات بدهد تا هزینه تولید آنها در حجم انبوه کاهش پیدا کند.

به گزارش حکیم مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی کشاورزی ایران (اگنا)، «دکتر محمدرضا صفری» فعالیت سازمان نظام دامپزشکی در ترویج استفاده از خوراک آماده را در دو بعد توصیف کرد و گفت: سازمان نظام دامپزشکی در بعد اجرایی و در قالب تکالیفی که برعهده دارد، می تواند در همه حوزه های امور بهداشت مشارکت داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه به موجب آیین نامه نظارت بهداشتی، سازمان نظام دامپزشکی در استقرار ناظران فنی و بهداشتی در مراکز تولیدی شامل کارخانجات تولید خوراک با سازمان دامپزشکی همکاری می کند، افزود: در این راستا، سازمان نظام دامپزشکی در قطع وابستگی مالی مسئولان فنی و بهداشتی مراکز تولید با کارفرما نقش آفرینی می کند که البته این امر هنوز به درستی محقق نشده است.

او ادامه داد: از طرف دیگر بر اساس قانون، این سازمان در کمک به شرح وظایف ناظران فنی و بهداشتی، تعیین ظرفیت و تایید صلاحیت این افراد نیز ایفای نقش می کند.

رییس سازمان نظام دامپزشکی با بیان اینکه به موجب ماده ۳۴ برنامه ششم توسعه، به کارگیری مسئولان فنی و بهداشتی در مراکز تولید تکلیف شده است، تصریح کرد: اگر مصرف کنندگان نهایی محصولات نیز دچار زیان شوند، با تایید سازمان دامپزشکی، باید به شاکیان خسارت پرداخت کنند.

به گفته وی، به موجب بند «ث» قانون افزایش بهره وری، مراکزی که می خواهند در بهره گیری از حمایت های دولت و مشوق ها در اولویت قرار بگیرند، باید مسئولان فنی و بهداشتی تایید صلاحیت شده توسط سازمان نظام دامپزشکی یا سازمان نظام مهندسی کشاورزی را به خدمت بگیرند.

سازمان نظام دامپزشکی متولی صدور پروانه مراکز پرورش

صفری با بیان اینکه این سازمان یک نظام تخصصی و صنفی است که می تواند مروج استفاده از خوراک بهداشتی در مراکز پرورش باشد، گفت: حضور کارشناسان سازمان نظام دامپزشکی در مراکز پرورش و همکاری با انجمن ها و تشکل ها می تواند به ترویج استفاده از خوراک آماده کمک کند.

او با اشاره به قانون نظام جامع دامپروری که این سازمان را متولی صدور پروانه مراکز پرورش می کند، تصریح کرد: سازمان نظام دامپزشکی با استفاده از این موقعیت و برقراری ارتباط با پرورش دهندگان، می تواند در ترویج استفاده از خوراک آماده اثرگذار باشد.

به گفته وی، تفاهمنامه ای میان این سازمان و انجمن خوراک دام، طیور و آبزیان به امضا رسید که مجموعه ای از فعالیت های ذکر شده با محوریت آموزش و ترویج در آن آمده بود، اما به دلیل عدم پیگیری این انجمن به مرحله اجرا درنیامد.

دولت یارانه خوراک مرغداری ها را به کارخانجات بدهد

صفری هزینه تمام شده تولید را یکی از دلایل عدم استقبال پرورش دهندگان از خوراک آماده دانست و افزود: باید قیمت تمام شده خوراک آماده کارخانجات کمتر از هزینه تولید خوراک توسط واحدهای پرورش باشد تا پرورش دهندگان ترغیب شوند.

او با بیان اینکه از یک طرف، کارخانجات هزینه های بیشتری را برای تولید خوراک متحمل می شوند و از طرف دیگر دولت به مرغداری ها یارانه خوراک می دهد، پیشنهاد داد: دولت یارانه خوراک مرغداری ها را به کارخانجات بدهد تا هزینه تولید آنها در حجم انبوه کاهش پیدا کند.

به گفته وی، تصور پرورش دهندگان این است که خوراک آماده قیمت تمام شده تولید را افزایش می دهد، بنابراین، کارشناسان باید آنها را توجیه کنند که استفاده از خوراک آماده در نهایت منجر به کاهش هزینه ها و بهبود تولید می شود.

ناظران فنی و بهداشتی کارخانجات باید افرادی مستقل باشند

صفری یکی دیگر از دغدغه های پرورش دهندگان را کیفیت خوراک آماده کارخانجات دانست و افزود: مسئولیت ناظران فنی و بهداشتی با نظارت بر تولید محصول سالم و باکیفیت مشخص می شود.

او ادامه داد: براساس قانون، مسئولان فنی و بهداشتی باید افرادی مستقل باشند تا پرورش دهندگان نسبت به کیفیت خوراک کارخانجات اطمینان پیدا کنند.

رییس سازمان نظام دامپزشکی با بیان اینکه کارخانجات تولید خوراک باید بر اساس گرید A ، B و C درجه بندی شوند، افزود: کارخانجات خوراک علاوه بر رعایت استانداردهای بهداشتی (GMP ) و HACCP، باید براساس بند «ث» ماده ۷ استقرار شرکت های ممیزی غیررسمی سازمان دامپزشکی، توسط این سازمان به طور مرتب ممیزی شوند.

صفری با اشاره به اینکه سازمان نظام دامپزشکی در کنار سازمان دامپزشکی، به عنوان متولی استانداردسازی کارخانه ها همکاری می کند، اظهار کرد: کمیته های تخصصی صنایع غذایی و خوراک دام و طیور سازمان نظام دامپزشکی، می توانند برای رفع مشکلات این حوزه محل مشورت قرار بگیرند.

به گفته صفری، براساس قانون افزایش بهره وری، باید در شرکت های دامپزشکی با مدیریت دامپزشک و در تاکید شرکت، کارشناسان ذیربط و کاردان های دامپزشکی با توجه به نوع واحد به خدمت گرفته شود.

سلامت خوراک از سلامت غذا مهمتر است

رییس سازمان نظام دامپزشکی سلامت خوراک را از سلامت غذا مهمتر دانست و تصریح کرد: تا زمانی که سلامت اجزای تغذیه در زنجیره غذایی تامین نشود، نمی توان سلامت غذا را تضمین کرد.

صفری با بیان اینکه تامین سلامت خوراک در چند صد واحد مدیریت شده، نسبت به چندین هزار واحد تولیدی پراکنده امکان پذیرتر است، افزود: برای تایید سلامت خوراک دام و طیور باید سلامت منابع آن شناخته شود.

وی افزود: یک واحد مرغداری با ۲۰ هزار قطعه مرغ، امکان دسترسی به نهاده هایی که سلامت آن تضمین شده است را ندارد، در حالی که کارخانجات خوراک هم امکان تهیه نهاده های سالم را دارند و هم نظارت لازم بر آنها صورت می گیرد.

ترویج استفاده از خوراک آماده نیازمند حمایت همه دست اندرکاران

رییس سازمان  نظام دامپزشکی گفت: اگر خوراک واحدهای پرورش با رعایت پیش شرط های قیمت و کیفیت از کارخانجاتی که به صورت متمرکز و با رعایت GMP ، HACCP و تحت نظارت مستمر مواد اولیه تامین شود، سلامت جامعه تضمین خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه باید در مسیر ترویج استفاده از خوراک آماده حرکت کنیم، تصریح کرد: ترویج استفاده از خوراک آماده نیاز به حمایت همه دست اندرکاران و دستور کار اجرایی دارد تا با روند سریعتری به این هدف دست یابیم.

نمایشگاه، محلی برای جلب توجه مسئولان به موضوع خوراک

صفری با اشاره به نقش کلیدی نمایشگاه ها بر صنعت دام و طیور، تاثیر آن را فراتر از اثرگذاری بر تولیدکننده، آموزش و ارتقای کار او دانست و تصریح کرد: تولیدکنندگان خوراک در این نمایشگاه ها با نیازهای مصرف کنندگان به طور مستقیم آشنا می شوند.

او ادامه داد: برگزاری نمایشگاه فرصت مغتنمی است که توجه به مسئولان به این موضوع مهم جلب شود.

رییس سازمان نظام دامپزشکی، با اشاره به اینکه نمایشگاه ها باید در چارچوب درست تعریف شود، افزود: برگزارکنندگان فیداکسپو می توانند کارخانجات را در سطوح A،  Bو C تقسیم بندی کنند تا شرکت ها تمایز داده شوند.

وی افزود: کارخانجات در نمایشگاه هایی مانند فیداکسپو باید تفاوت هایشان را به نمایش بگذارند.

 
 
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۵۲ - ۱۳۹۷/۰۵/۱۵
0
0
دکتر صفری حق مطلب را ادا کردند که باید نظارت از اول زنجیره غذایی انجام پذیرد و بلاشک در صورت استقلال مالی و حرفه ای مسوولان فنی تولیدکننده ها برند خود را تقویت خواهند کرد،رقابت در کیفیت و بهداشت تقویت خواهد شد،پرت مالی مرغدار و‌دامدار کاهش خواهد یافت و هم اینکه میدان تحرک برای دلالان و شرکتهای لابی زن از میان خواهد رفت.
اینجاست که پی می بریم چرا بعضی افراد خاص که اصلا کارخانه خوراک نداشتند با بهانه قرار دادن رونق کسب و‌کار(کسب و‌کار خودشان) و‌مانورهای جالب در مقابل نظارت بهینه و استقلال مالی مسوولان فنی جبهه گرفتند و حتی موضوعات مضحکی مثل عدم اطلاع دامپزشکان از جیره نویسی!! را پیش کشیدند.
به هرحال این فرد خاص با تکنیکهای خاص و از طریق رفقای هم دفتری(همون..) .............. را نفر اول جشنواره رجایی کردند و ایضا مدیرکل حوزه .............. را دارنده نشان لیاقت از وزارتخانه.سلفی ها و مدالهای شجاعت بی جهت نبود بلکه پشتش سیاست اقتصادی خوابیده بود که قربانیان اولیه مسوولان فنی کشور بودند لیکن تقدیر این اجازه را نداد که بتواند سیطره خود را بر دامداران و‌مرغداران حاکم نماید
دکتر xy
|
Germany
|
۰۰:۴۷ - ۱۳۹۷/۰۵/۱۶
0
0
با عزمی که مسولان دامپزشکی مملکت دارن استقلال مالی یک رویا هستش واسه ما . من که توی کشتارکاه کار میکنم ۲ تومن حقوق میگیرم اونم با تاخیر حقوقم از یه پرستار هم کمتره.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۳۵ - ۱۳۹۷/۰۵/۱۶
0
0
پس همون
عجب دنیاییست!
یک عمر در پی *خونه اش کجاست؟* بودند دریغ از اینکه سرنوشت هزاران دکتر در مکان خاصی تعیین می شده.
اصلا آدم می ماند که چه بگوید.بالاخره با پیشرفت تکنولوژی انواع آب نبات بازار میاد حتی فلفلی

حالا مکانش کجاست؟
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۲۷ - ۱۳۹۷/۰۵/۱۶
0
0
شاید صد سال دیگه مستقل بشیم حالازوده
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۲۸ - ۱۳۹۷/۰۵/۱۶
0
0
لعنت به داییم که این رشترو برام انتخاب کرد
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
ادامه