کد خبر: ۳۲۹۴۵

مرکز توانبخشی اورانگوتان های سوماترا در اندونزی وظیفه دارد حیوانات زخمی و بیمار از این گونه در معرض انقراض را درمان و به طبیعت بازگرداند .


 
تصاویر/مرکز توانبخشی اورانگوتان ها

تصاویر/مرکز توانبخشی اورانگوتان ها

تصاویر/مرکز توانبخشی اورانگوتان ها

تصاویر/مرکز توانبخشی اورانگوتان ها

تصاویر/مرکز توانبخشی اورانگوتان ها

تصاویر/مرکز توانبخشی اورانگوتان ها

تصاویر/مرکز توانبخشی اورانگوتان ها

تصاویر/مرکز توانبخشی اورانگوتان ها

تصاویر/مرکز توانبخشی اورانگوتان ها

تصاویر/مرکز توانبخشی اورانگوتان ها

تصاویر/مرکز توانبخشی اورانگوتان ها

تصاویر/مرکز توانبخشی اورانگوتان ها

تصاویر/مرکز توانبخشی اورانگوتان ها

تصاویر/مرکز توانبخشی اورانگوتان ها

تصاویر/مرکز توانبخشی اورانگوتان ها

تصاویر/مرکز توانبخشی اورانگوتان ها

تصاویر/مرکز توانبخشی اورانگوتان ها

تصاویر/مرکز توانبخشی اورانگوتان ها

منبع: مهر

برچسب ها: اورانگوتان ، اندونزی
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
ادامه